Gặp Bạn Của Tôi

Tôi có một người bạn.
…người luôn luôn chung thủy;
…người có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn
…người sẽ không hề lìa xa bạn

Người bạn này là Đức Chúa Giê-xu Christ. Từ lúc tôi biết Ngài, Ngài thành tín trong mọi lời hứa của Ngài, “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hêbơrơ 13:8). Qua những lúc vui và những lúc buồn, Ngài là người bạn tríu mến hơn anh em ruột (Châm ngôn 18: 23).

Tôi gặp Ngài lần đầu tiên khi tôi đọc lời mời gọi của Ngài trong Kinh Thánh “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Mathiơ 11: 28). Tôi đã đến với Ngài, và Ngài đã giải phóng tôi khỏi gánh nặng tội lỗi và cho tôi niềm hy vọng sống.

Hằng ngày Ngài thỏa đáp nhu cầu của tôi. Ngài hứa, “Ta để sự bình an lại cho các ngươi, Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi. Lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27).

Khi tôi cô đơn và lo lắng, tôi nhớ lời của Ngài: “Ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu” (Hêbơrơ 13:5). Tôi biết rằng ngay giờ phút chết Ngài vẫn ở với tôi, và một ngày kia Ngài sẽ đưa tôi về Thiên đàng sống với Ngài.

Làm sao bạn và tôi có thể chắc chắn về tình yêu thương của Đấng Christ? Kinh Thánh có chép, “Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mình mà phó sự sống mình” (Giăng 15: 13). Chúng ta có thể được đảm bảo về tình yêu thương của Ngài vì Ngài, Con Trai vô tội của Thượng Đế, đã chịu đựng tội lỗi của chúng ta trên Thập Tự Giá tại đồi Gô Gô Tha.

Chúng ta có thể biết tình yêu thương của Đấng Christ là đời đời. Bởi vì Ngài đã sống lại từ phần mộ và trở về cùng Cha ở Thiên Đàng, Ngài nói, “Ta là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Aâm phủ” (Khải huyền 1:18).

Vâng, chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Giê-xu là người bạn đời đời của chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta, “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta” (Khải huyền 3: 20).

Nếu bạn chưa hề tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn, hãy mời Ngài vào cuộc đời của bạn hôm nay. Hãy theo Ngài thì Ngài sẽ không bỏ rơi bạn. “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống” (Giăng 5: 24).

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s