Sống có Hy Vọng: Dù Cuộc Đời Có Ra Sao

Với nét khôi hài nhưng chân thành, một sinh viên nhiễm HIV muốn chia xẻ với các bạn về những kinh nghiệm sống có hy vọng cho dù hoàn cảnh có ra sao.


Steve Sawyer

Vào những năm 1980, Steve Sawyer, một bệnh nhân bị rối loạn máu, nhiễm vi trùng HIV và vi trùng gan hoá C từ những nguồn máu không có màn che. Sau nhiều năm, lúc 19 tuổi, biết mình sắp chết, Steve trải qua những năm tháng còn lại của mình đến thăm hàng trăm khuôn viên trường cao đẳng, chia xẻ với các bạn sinh viên những điều mà cậu ta học được làm thế nào sống hy vọng và bình an giữa cảnh đời đen tối của mình. Hàng ngàn sinh viên đã nghe Steve nói chuyện muốn kể lại cho bạn về niềm hy vọng và tình yêu của Thượng Đế đã biến đổi cuộc đời họ mãi mãi. Câu chuyện sau đây do Steve đã trình bày tại trường Đại Học Santa Barbara ở California. Continue reading “Sống có Hy Vọng: Dù Cuộc Đời Có Ra Sao”

Advertisement