Thomas Kinkade, Họa Sĩ Của Ánh Sáng

Thomas Kindade: Một Lời Ghi Chép Cá Nhân

Đối với tôi, nghệ thuật là một dạng rất sâu sắc đầu tiên và lỗi lạc nhất của sự giao thông. Tôi thường ví nghệ thuật với một kinh nghiệm gây ấn tượng sâu sắc của tự nhiên. Bạn không thể đến Điểm Truyền Cảm ở Công Viên Quốc Tế Yosemite và nhìn qua thung lũng đó mà không thể làm cuộc đời của bạn thay đổi một chút ít. Có điều gì về nó mà tràn ngập. Bạn kính sợ sự sáng tạo của Thượng Đế. Với một mức độ lớn, đó là sứ mệnh của tôi như là một họa sĩ – để sáng tạo một cái nhìn thoáng qua của một thế giới mà yên tĩnh, bình an, và đầy dẫy vẻ đẹp của sự sáng tạo của Thượng Đế.

Chủ đề bên dưới tất cả công việc của tôi là ánh sáng. Ánh sáng phát ra thật nhiều hy vọng. Người ta thường đến bên tôi và nói rằng, “Tôi ước ao rằng tôi có thể đi vào thế giới của bức họa này.” Và tôi luôn luôn muốn nói với họ rằng, “Bạn có thể đi vào thế giới này. Bạn có thể không sống trong một ngôi nhà giống như vầy, nhưng bạn có thể biết được vẻ đẹp và sự vui mừng mà tôi cố gắng tô vẽ. Bạn có thể có một cuộc sống xây dựng trên sự bình an, hy vọng, và niềm tin vào Thượng Đế.” Continue reading “Thomas Kinkade, Họa Sĩ Của Ánh Sáng”