Xuyên Qua Đám Lửa: Câu Chuyện Của Gia Đình Willis

Scott Willis

Mục Sư Duane Scott Willis và vợ ông là Janet hết mực yêu thương chín người con mà Thượng Đế đã ban cho họ. Nhưng vào giữa buổi sáng ngày 8 tháng 11 năm 1994, một vụ nổ xe kèm theo lửa cháy trên xa lộ I-94 ở Milwaukee đã cướp đi sinh mạng của sáu người con trẻ nhất của họ. Trong vòng vài giờ đồng hồ, tai nạn thảm khốc đó đã lan tràn trên các tiêu đề tin tức trong và ngoài nước. Có tin tức tốt lành từ bệnh viện về Scott và Janet: họ sẽ được hồi phục thân thể hoàn toàn từ vết bỏng cấp độ một và hai. Tuy nhiên, sự hồi phục lạ lùng nhất là Scott và Janet thể hiện trạng thái ổn định về cảm xúc và tâm hồn của họ. Milwaukee, cả nước, và ngay cả toàn thế giới, đã quan sát với sự kinh ngạc khi tám ngày sau, đôi vợ chồng tang quyến đã giải thích với giới truyền thông họ đã vượt qua thảm kịch bất ngờ và khủng khiếp ấy như thế nào. Những lời trình bày sau đây được trích từ cuộc họp báo ấy. Continue reading “Xuyên Qua Đám Lửa: Câu Chuyện Của Gia Đình Willis”

Advertisement