Hơn Là Một Người Thợ Mộc

Josh McDowell

[ English | Vietnamese ]Mô tả ngắn: Josh McDowell nói về việc tại sao sự tuyên xưng của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời phải được xem xét cách nghiêm trọng, và tại sao nó có thể tin được một cách tối hậu.

Trọn bản văn: Cách đây gần 2000 năm, Chúa Giê-xu đã bước vào nhân chủng trong một cộng đồng nhỏ người Do Thái. Ngài là một thành viên của một gia đình nghèo, một nhóm người thiểu số, và cư ngụ trong một trong những đất nước nhỏ nhất trên thế giới. Ngài đã sống gần ba mươi ba năm, trong đó chỉ ba năm sau cùng bao gồm công cuộc truyền giáo trước công chúng của Ngài.

Gần đây tôi có nói chuyện với một nhóm người ở Los Angeles. Tôi đã hỏi họ, “Ai, theo quan điểm của các bạn, là Chúa Giê-xu?” Có người trả lời rằng Ngài là một vị lảnh đạo tôn giáo cao cả. Tôi đồng ý với điều đó. Chúa Giê-xu Christ là một vị lảnh đạo tôn giáo cao cả. Nhưng tôi tin Ngài còn là hơn thế nữa.

Những lời tuyên xưng rõ ràng của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời loại bỏ cái âm mưu phổ biến của những kẻ đa nghi coi Chúa Giê-xu chỉ như là một con người có đạo đức tốt hay là một vị tiên tri đã nói nhiều điều sâu sắc. Quá thường lời kết luận đó được phát ra như là một điều duy nhất có thể chấp nhận được cho những vị học giả hay như là một kết quả hiển nhiên của một quá trình học thức. Vấn đề là, nhiều người gật đầu đồng ý và không bao giờ thấy được sự sai lầm của một lý luận như vậy.

Đối với Chúa Giê-xu, người mà các ông và các bà đã tin Ngài là, là một quan trọng căn bản. Để mà nói những gì mà Chúa Giê-xu đã nói và tuyên xưng những gì mà Ngài đã tuyên xưng về chính Ngài, người ta không thể kết luận Ngài chỉ là một con người có đạo đức tốt hay một vị tiên tri. Phương cách đó không mở rộng cho một cá nhân, và Chúa Giê-xu không bao giờ có ý định nó là như thế.

C.S. Lewis, một vị giáo sư ở Đại Học Cambridge và đã từng là một người vô thần, đã hiểu vấn đề này cách rõ ràng. Trong quyễn sách của ông Mere Christianity (Cơ Đốc Giáo Thuần Túy) , Lewis có viết: “Tôi đang cố gắng đây để ngăn ngừa bất cứ một ai nói điều thật là điên rồ mà người ta thường nói về Ngài: ‘Tôi sẳn sàng nhận Chúa Giê-xu như là người thầy có đạo đức cao cả, nhưng tôi không chấp nhận lời tuyên xưng của Ngài là Đức Chúa Trời.’ Đó là một điều chúng ta không được nói. Một người mà chỉ là một con người và đã nói những điều mà Chúa Giê-xu đã nói không là một người thầy đạo đức cao cả. Người đó hoặc giả là một người cuồng điên—ở mức độ của một người mà nói rằng ông ta là một cái trứng luộc—hoặc không thì ông ta là một Quỷ thần của Địa Ngục. Bạn phải chọn lựa. Hoặc con người này đã là, và hiện là, Con của Đức Chúa Trời: nếu không thì là một người điên hay một cái gì đó tệ hơn.”

Kế đến Lewis thêm vào: “Bạn có thể câm miệng Ngài lại như là kẻ điên, bạn có thể nhổ vào mặt Ngài và giết Ngài như là một quỷ thần; hay bạn có thể ngả dưới chân Ngài và gọi Ngài là Chúa và Đức Chúa Trời. Nhưng xin chúng ta đừng nảy ra những lời vô nghĩa phỉ báng về Ngài như là một người thầy cao cả. Ngài đã không cho phép điều đó mở rộng cho chúng ta. Ngài đã không định như vậy.”

Chúa Giê-xu đã tuyên xưng là Đức Chúa Trời. Ngài đã không để mở bất cứ một giả thuyết chọn lựa nào. Lời tuyên xưng của Ngài hoặc là thật hoặc là giả. Đó là một điều cần phải được xem xét cách nghiêm trọng.

Chúa Giê-xu đã hỏi các môn đệ của Ngài, “Các ngươi nói rằng ta là ai?” Đó là một câu hỏi mà mỗi người phải trả lời. Kinh Thánh nói hễ ai tin nhận Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời “thì được sự sống đời đời, nhưng ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (Giăng 3:36)

Câu trả lời của bạn là gì? Bạn có tin cậy Chúa Giê-xu Christ làm Đấng Cứu Rỗi của bạn không? Nếu bạn chưa, hãy cầu nguyện ngay bây giờ nói với Ngài rằng bạn muốn quay khỏi tội lỗi của mình. Cám ơn Ngài rằng Ngài đã chết thay cho bạn và đã sống lại để bạn có thể có được sự sống đời đời.

Trích từ Hơn Là Một Người Thợ Mộc, bản quyền của Nhà Xuất Bản Tyndale. Sử dụng với sự cho phép.

Do TDN chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s