Có một Đức Chúa Trời không?

Dr. J. Allen Blair

[ English | Vietnamese ]Mô tả ngắn: Tất cả những tạo vật—những ngôi sao và bầu trời, mặt đất và biển cả, ngay cả cơ thể con người—ban cho bằng cớ rằng có một Đấng Tạo Hóa.

Trọn bản văn: “Mỗi người mà thực sự quan tâm đến sự theo đuổi của khoa học trở nên tin rằng một linh tính được bày tỏ trong các định luật của vũ trụ—một linh tánh vô cùng siêu thượng hơn cả linh tính của con người, và một linh tính mà trong sự hiện diện của nó chúng ta với những quyền năng khiêm nhường phải cảm thấy nhún nhường.” –Albert Einstein

“Tôi bị mê hoặc bởi những tiến triển lạ lùng đang xảy ra trong thiên tinh, Bằng chứng thiên tinh học dẫn tới một quan điểm kinh thánh về nguồn gốc của thế giới.” –Robert Jastrow, giám đốc của Học Viện Goddard cho Những Nghiên Cứu Vũ Trụ của NASA. Continue reading “Có một Đức Chúa Trời không?”