Được Gọi Để Làm Những Người Mẹ

Elisabeth Elliot

[ English | Vietnamese ] Elisabeth Elliot nhắc nhở những người phụ nữ rằng việc làm mẹ là một sự kêu gọi thiêng liêng từ Thượng Đế.

“Bạn có ý nói đó là tất cả những gì bạn làm?”

Đó là tất cả? Như là một người mẹ, cuộc đời của bạn được ban cho để quan tâm tới những người khác – bắt đầu từ những người nhỏ, những người mà dường như không muốn ngừng. Có những lúc khi những ngày của bạn dường như bị tràn ngập với những sự lau chùi – tô chén và những chỗ rửa chén, những cái mũi chảy nước và những giọt nước mắt lớn rơi chậm – bạn muốn biết điều thỏa mãn gì là có ý nghĩa cho bạn. Bạn muốn biết về việc làm (ngoài một người vợ và người mẹï toàn diện) người nóng-bổng-và-quan-trọng-nhất, sáng tạo, sinh sôi cách hiểu biết, đẹp đẽ và những ước mơ của bạn dường như tan biến đi cách chầm chậm.

Bạn đang được nghe về điều mà họ thường nói với chúng ta trong thời buổi này rằng nó quan trọng thế nào để tìm chính bản thân bạn, bày tỏ và xác nhận chính bạn. Có thể bạn đang suy nghĩ rằng bạn không là cái gì hơn là một người vợ của ai đó và người mẹ của ai đó. Cuộc đời như thế được gọi là gì? Continue reading “Được Gọi Để Làm Những Người Mẹ”