Chân Dung Của Một Người Mẹ

[ English | Vietnamese ]

Những tấm tã lót và những buổi nữa-đêm cho em bé ăn. Che-ri-ô (Cheerios) nghiền nát trên cái mền và Legos ở dưới bàn chân. Những nhóm vui đùa, những buổi ném gối, những câu chuyện trước khi đi ngũ. Những cái mũi bị chảy nước mũi, những cái đầu bị xưng, những đầu gối bị trầy da. Những cái chọc cười, những cái ôm-ấp, những nụ hôn. Những cái này là thế giới của một người mẹ.

Và như vậy đó là sự huấn luyện vòng-quanh-cái-đồng-hồ – hai mươi bốn tiếng đồng hồ của những khoảnh khắc rèn luyện. Làm thế nào để cột giày và làm thế nào để chia sẽ. Làm thế nào để cho và nhận với bạn cùng lứa tuổi, và làm thế nào để tôn trọng quyền thế. Làm thế nào để xử lý sự thất vọng và làm thế nào để đi tới điều tốt nhứt. Làm thế nào để yêu thương tốt và sống một cách có đạo đức. Một khẩu hiệu xưa của Hải-Quân được áp dụng cho bổn phận làm mẹ: Nó là công việc khó khăn nhứt mà bạn sẽ luôn yêu thích. Continue reading “Chân Dung Của Một Người Mẹ”