Một Người Mẹ Là Gì?

Louise Shattuck

[ English | Vietnamese ] Bạn có biết rằng từ điển Webster định nghĩa một người mẹ là “một người nuôi dưỡng nữ?” không? Đây là lời nói bớt trong mọi thời đại, và tôi muốn nói với Ông Webster tại so sự diễn tả này nên được viết lại.

Một người mẹ là một bộ sách giáo khoa. Con cái của cô ta nghĩ rằng cô phải biết nơi nào mặt trời lặn vào buổi tối, thế nào sự đẩy của máy bay phản lực hoạt động, những hàng xuất khẩu căn khẩu của Thái-lan là gì, và những con mèo con đến từ đâu.

Một người mẹ là một người thợ cả người màcó thể lấy cái ống quần ra khỏi dây xích của chiếc xe đạp và sửa bất cứ cái gì với băng giấy bóng kính xen-lô-phan và một cái kẹp tóc. Cô ta là một người ý tá thực tế mà có thể lấy ra những mãnh vụng những cái răng lung lay một cách không đau đớn, làm ngưng cơn đau răng giữa đêm khuya, và chửa lành một trường hợp bịnh sởi trước khi cuộc đi chơi ngoài trời của lớp bốn. Continue reading “Một Người Mẹ Là Gì?”