Một Người Mẹ Là Gì?

Louise Shattuck

[ English | Vietnamese ] Bạn có biết rằng từ điển Webster định nghĩa một người mẹ là “một người nuôi dưỡng nữ?” không? Đây là lời nói bớt trong mọi thời đại, và tôi muốn nói với Ông Webster tại so sự diễn tả này nên được viết lại.

Một người mẹ là một bộ sách giáo khoa. Con cái của cô ta nghĩ rằng cô phải biết nơi nào mặt trời lặn vào buổi tối, thế nào sự đẩy của máy bay phản lực hoạt động, những hàng xuất khẩu căn khẩu của Thái-lan là gì, và những con mèo con đến từ đâu.

Một người mẹ là một người thợ cả người màcó thể lấy cái ống quần ra khỏi dây xích của chiếc xe đạp và sửa bất cứ cái gì với băng giấy bóng kính xen-lô-phan và một cái kẹp tóc. Cô ta là một người ý tá thực tế mà có thể lấy ra những mãnh vụng những cái răng lung lay một cách không đau đớn, làm ngưng cơn đau răng giữa đêm khuya, và chửa lành một trường hợp bịnh sởi trước khi cuộc đi chơi ngoài trời của lớp bốn.

Cô ta là một hiền nhân mà sáng suốt đủ để biết khi nào con trai của cô đã bước đến giai đoạn mà ở đó cậu con trai thà muốn chết hơn là để được hôn trước dân chúng. Nhưng là một người ngây thơ mà không bao giờ ngừng để tìm hiểu điều huyền diệu của cuộc đời.

Một người mẹ là tất cả những điều này và còn nhiều nữa. Chức năng làm mẹ có thể dường như không giống “việc làm lớn” khi bạn đang có gắng trang trãi tài chánh gia đình để bao gồm những cái kiềng răng hay một đôi giày mới, nhưng bạn có điều mà tiền không thể mua được. Những đứa con của bạn là sự đầu tư của bạn trong tương lai.

Mẹ, bạn thì quan trọng. Thượng Đế đã đặt để những cuộc đời của những đứa con của bạn trong đôi tay của bạn. Chúng sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc của tình yêu và quan tâm bạn trong suốt cuộc đời chúng. Liệu rằng chúng sẽ lớn lên làm những thanh niên có trách nhiệm, và biết giá trị của điều đúng từ điều sai không? Chúng sẽ hạnh phúc và an toàn trong mối quan hệ với Thượng Đế và những người khác không?

Thượng Đế đã không bỏ bạn để nuôi con bạn một mình. Ngài đã cung cấp một sự hướng dẫn. Kinh Thánh là khải huyền của Ngài cho bạn; nó là lá thơ tình yêu thiêng liêng của Thượng Đế. Trong nó bạn sẽ tìm những lời hướng dẫn của Ngài cho cuộc sống.

Thượng Đế muốn cho cuộc đời bạn và gia đình của bạn điều tốt nhất tuyệt đối của nó. Đó là tại sao Ngài đã gởi Chúa Giê-xu Christ để cung cấp một nền tảng tâm linh mà sẽ giúp gia đình bạn khắc phục những cơn giông của cuộc đời với nhau.

Chúa Giê-xu nói, “Ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10b). Bạn nhận được cuộc sống đó bằng cách tin rằng Chúa Giê-xu đã chết cho những tội lỗi của bạn và đã sống lại để cho bạn một cách sống mới.

Nếu bạn chưa bao giờ nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Rỗi và Đức Chúa Trời của bạn, hãy quay lại với Ngài hôm nay. Không những bạn số phận đời đời của bạn mà tương lai gia đình của bạn cũng sẽ được ảnh hưởng bởi sự quyết định của bạn.

” Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s