Làm Thế Nào Để Xử Dụng Những Truyền Đạo Đơn Cách Có Hiệu Quả

[ English | Vietnamese ]

Tại Sao Những Truyền Đạo Đơn Có Hiệu Quả

  • Nhiều người không bao giờ đi nhà thờ hay đọc Kinh Thánh. Một truyền đạo đơn có thể là sự giới thiệu rõ ràng nhất về Phúc Âm mà họ sẽ nhận lãnh.
  • Một truyền đạo đơn có thể đi bất cứ nơi nào với giá rẻ. Bạn có thể mang nó trong túi hay ví cầm tay của bạn, để nó trên một cái giá để đồ hay gởi nó đi bằng cách gởi thư.
  • Một truyền đạo đơn sẽ củng cố bằng chứng cá nhân của bạn. Cho dù bạn không thể tiếp tục, người đọc có thể viết thư đến địa chỉ của nhà xuất bản ở phía sau truyền đạo đơn để được thêm sự giúp đở.
  • Vài người sẽ không lắng nghe bạn, nhưng sẽ nhận lấy tờ truyền đạo đơn. Nhiều người đã được cứu qua việc đọc (và đọc lại) một bài truyền đạo đơn trong sự riêng tư.

Continue reading “Làm Thế Nào Để Xử Dụng Những Truyền Đạo Đơn Cách Có Hiệu Quả”