Hơn Là Một Người Thợ Mộc

Josh McDowell

[ English | Vietnamese ]Mô tả ngắn: Josh McDowell nói về việc tại sao sự tuyên xưng của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời phải được xem xét cách nghiêm trọng, và tại sao nó có thể tin được một cách tối hậu.

Trọn bản văn: Cách đây gần 2000 năm, Chúa Giê-xu đã bước vào nhân chủng trong một cộng đồng nhỏ người Do Thái. Ngài là một thành viên của một gia đình nghèo, một nhóm người thiểu số, và cư ngụ trong một trong những đất nước nhỏ nhất trên thế giới. Ngài đã sống gần ba mươi ba năm, trong đó chỉ ba năm sau cùng bao gồm công cuộc truyền giáo trước công chúng của Ngài.

Gần đây tôi có nói chuyện với một nhóm người ở Los Angeles. Tôi đã hỏi họ, “Ai, theo quan điểm của các bạn, là Chúa Giê-xu?” Có người trả lời rằng Ngài là một vị lảnh đạo tôn giáo cao cả. Tôi đồng ý với điều đó. Chúa Giê-xu Christ là một vị lảnh đạo tôn giáo cao cả. Nhưng tôi tin Ngài còn là hơn thế nữa. Continue reading “Hơn Là Một Người Thợ Mộc”