Làm Thế Nào Để Thực Hành Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế

[ English | Vietnamese ]

Làm Thế Nào Để Thực Hành Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế

Sống từng khoãnh khắc có ý thức về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời là chìa khóa cho cuộc sống của Cơ-đốc-nhân.

Nếu bạn đang ở trong sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, sự thành công không thể làm hại bạn; những thử thách cũng không làm bạn thất vọng. Bất cứ điều gì đến trong cuộc đời bạn, bạn có thể an nghĩ trong lời hứa của Ngài: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10).

Nhưng làm thế nào bạn thực hành sự hiện hữu của Thượng Đế? Sau đây là những gợi ý cho cuộc hành trình với Đức Chúa Trời mỗi ngày: Continue reading “Làm Thế Nào Để Thực Hành Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế”