Mẹ: Không Ai Có Thể Thay Thế Cho Mẹ

[ English | Vietnamese ]

“Con yêu ngôi nhà của con!” một cô gái nhỏ nói vừa nhảy vào phòng khách. Một người khách hỏi tại sao nhà của cô lại đặc biệt. Cô bé yên lặng trong một lúc. Sau đó cô bé chạy đến mẹ, giang hai cánh tay của mình ôm lấy mẹ của cô và nói, “Con nghĩ là chỉ có mẹ.”

Những bà mẹ, nên cầu xin Chúa làm cho mình thích hợp với tình yêu và sự tự tin của những đứa trẻ. Ngài đã có một mục đích trong việc ủy thác những năm đầu của chúng vào tay của bạn. Tình thương và gương mẫu của bạn sẽ là đất mà trong đó cuộc sống của những đứa trẻ sẽ đâm rể vào.

Những nghiên cứu cho thấy rằng những năm từ năm thứ nhất tới năm thứ sáu là những năm hình thành trong việc phát triển nhân cách của một đứa trẻ. Cho tới năm mười sáu tuổi, hầu hết mọi người trẻ đã thực hiện những quyết định tâm linh mà sẽ uốn nắn phần còn lại của cuộc đời họ. Continue reading “Mẹ: Không Ai Có Thể Thay Thế Cho Mẹ”