Mẹ: Không Ai Có Thể Thay Thế Cho Mẹ

[ English | Vietnamese ]

“Con yêu ngôi nhà của con!” một cô gái nhỏ nói vừa nhảy vào phòng khách. Một người khách hỏi tại sao nhà của cô lại đặc biệt. Cô bé yên lặng trong một lúc. Sau đó cô bé chạy đến mẹ, giang hai cánh tay của mình ôm lấy mẹ của cô và nói, “Con nghĩ là chỉ có mẹ.”

Những bà mẹ, nên cầu xin Chúa làm cho mình thích hợp với tình yêu và sự tự tin của những đứa trẻ. Ngài đã có một mục đích trong việc ủy thác những năm đầu của chúng vào tay của bạn. Tình thương và gương mẫu của bạn sẽ là đất mà trong đó cuộc sống của những đứa trẻ sẽ đâm rể vào.

Những nghiên cứu cho thấy rằng những năm từ năm thứ nhất tới năm thứ sáu là những năm hình thành trong việc phát triển nhân cách của một đứa trẻ. Cho tới năm mười sáu tuổi, hầu hết mọi người trẻ đã thực hiện những quyết định tâm linh mà sẽ uốn nắn phần còn lại của cuộc đời họ.

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã không để cho bạn tự tìm ra điều gì cần phải làm để nuôi dưỡng tâm linh của con của bạn và làm cho nó đến được sự đời đời. Ngài đã ban cho bạn quyển sách của Ngài, là Kinh Thánh. Đọc nó, cộng với cầu nguyện nhiều, là bí mật để nuôi dạy con cái cách khôn ngoan.

Kinh Thánh mô tả thế nào về người mẹ làm vui lòng Chúa? Cô phải là người sở hữu một ý thức của những giá trị tâm linh đó là: đức tin, lòng can đảm, cầu nguyện, sự khôn ngoan, vui mừng, đáng tin cậy, sự cống hiến, nhân từ, sự tôn kính. (Xin đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 2:2, 1 Sa-mu-ên 1:12, Châm-ngôn 31:26, Thi-thiên 113:9, Châm ngôn 31:11).

Cô là người năng nổ: cô giữ ngôi nhà của mình có thứ tự tốt, truyền dạy Lời Chúa, có kế hoạch trước, làm điều tốt, an ủi, có kỷ luật (đưa lên bản NGỪNG LẠI khi cần thiết), phản ánh về Lời Chúa. (Xin đọc Châm-ngôn 31:27, Thi-thiên 78:4-5, Châm-ngôn 31:12, Ê-sai 66:13, Lu-ca 2:19).

Nếu điều này nghe giống như một đòi hỏi lớn đối với bạn, thật nó là vậy. Nhưng bạn không phải thực hiện nó chính mình bạn. Chúa Giê-xu muốn cung cấp cho bạn sức sống bên trong mà hàng ngày bạn cần. Nếu bạn tin Ngài là Đức Chúa Trời của cuộc đời bạn, Ngài sẽ đi cùng với bạn từng bước trên đường bạn đi.

Ngài hứa rằng, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Với sự giúp đỡ của Đấng Christ, hãy làm cho những năm ngắn gọn mà bạn có với con cái của bạn đến với cõi đời đời. Hằng ngày, hãy để cuộc đời của bạn trước ánh sáng trắng của Lời Chúa. Làm sạch tủ quần áo tâm linh của bạn. Đặt con người trước mọi thứ. Hãy làm một gương sáng. Nếu bạn làm điều này, Mẹ, thì sự vui mừng và một phần thưởng lớn biết bao nhiêu sẽ là của bạn.

Trong gia đình của Tiến sĩ G. Campbell Morgan có bốn người mục sư. Tại một buổi họp mặt gia đình, một người bạn hỏi, “Ông Morgan nào là vị mục sư giỏi nhất?” Một đứa con trai nhìn cha mình, và sau đó trả lời rằng: “Là Mẹ.”

Hãy làm cuộc đời của bạn là một thông điệp mà con cái của bạn sẽ không bao giờ quên.

Mẹ ơi, không ai có thê thay thế cho mẹ!

Chuyển Ngữ: Ngô Ngọc Di (vietchristian.com)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s