Làm Thế Nào Để Biết Được Ý Muốn Của Thượng Đế

[ English | Vietnamese ]

Dù sớm hay muộn thì tất cả những Cơ Đốc Nhân đều phải đối diện với một câu hỏi quan trọng: Ý muốn của Thượng Đế cho cuộc đời tôi là gì? Sự bình an bên trong và cuộc sống thắng lợi dựa vào sự tìm kiếm một câu trả lời. Nhưng nhiều Cơ Đốc Nhân chưa bao giờ chắc chắn về sự hướng dẫn của Thượng Đế. Đây là vài gợi ý thực tế và theo Kinh Thánh căn bản bởi hai người đàn ông thánh thiện về việc khám phá ra sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời.

George Muller được biết qua cuộc đời của ông như là một người cầu nguyện và luôn đi gần gủi với Thượng Đế. Kinh nghiệm Cơ Đốc Nhân phong phú của của ông đã lớn lên từ sự phụ thuộc vào ý muốn của Thượng Đế. Đây là phương pháp đơn giản cho sự xác định ý muốn của Thượng Đế: Continue reading “Làm Thế Nào Để Biết Được Ý Muốn Của Thượng Đế”