Công Viên Nô Đùa Khủng Long

[ English | Vietnamese ]


Bạn có biết rằng có hơn 300 loại khủng long khác nhau không? Một vài loại thì có thể bơi, và vài loại thì có thể bay. Vài loại thì có răng nhọn để ăn thịt. Những loại khác thì có cổ dài để với tới những đỉnh cây lá. Thượng Đế tạo mỗi khủng long đặc biệt, có hình dạng và kích thước và màu sắc riêng của nó. Nhưng bạn có biết rằng Thượng Đế tạo nên điều gì đó đặc biệt hơn khủng long không? Ngài tạo dựng nên bạn! Continue reading “Công Viên Nô Đùa Khủng Long”

Advertisement

Cái Bông Tuyết Nhỏ

[ English | Vietnamese ]

Phía trên cao băng đá, có một cái bông tuyết nhỏ sống trên những đám mây của mùa đông. Cái bông-tuyết này có một cái lỗ hình-ngôi-sao ở giữa và sáu cánh tay đưa ra mà nhìn giống như những cây thông bé nhỏ. Tất cả những cái bông-tuyết đều có sáu cánh tay, dĩ nhiên, nhưng không phải tất cả chúng nó đều nhìn giống như những cây thông bé nhỏ cả. Hơn thế, chỉ có một số ít là có hình-ngôi-sao ở giữa. Cái bông-tuyết này thì đặc biệt. Tên của nó là Glitter.

Glitter đã lớn lên kế bên cửa nhà của ông Flip, một cái bông-tuyết già khó tính, với những cánh tay vuông. Glitter rất thích nói chuyện với ông Flip.

“Cậu đã được tạo nên cách đặc biệt, Glitter. Không có cái bông-tuyết nào nhìn giống như bạn cả,” ông Flip đã nói với cậu bé một lần.

“Có những bông-tuyết nào giống như ông không, Flip?” Glitter hỏi. Continue reading “Cái Bông Tuyết Nhỏ”

Bạn Thì Quí Báu Trong Tầm Mắt Của Ngài

[ English | Vietnamese ]

Chúa Giê-xu yêu những đứa trẻ nhỏ,
Tất cả những đứa trẻ của thế giới.
Đỏ và vàng, đen và trắng,
Chúng thì quí báu tron tầm mắt của Ngài.
Chúa Giê-xu yêu những đứa trẻ nhỏ của thế giới.
— C.H. Woolston

Có bao giờ ai đã nói với bạn rằng bạn đặc biệt thế nào không? Có bao giờ ai đã nói bạn rằng họ yêu bạn không? Bạn có biết rằng có một người rất quan trọng mà yêu bạn và đã là một đứa trẻ như bạn không? Ngài cũng có những người bạn giống như bạn. Ngài cười và đôi khi khóc la cũng như bạn. Bạn có biết người quan trọng như vầy là ai không? Tên Ngài là Giê-xu, Ngài là con duy nhất của Thượng Đế, và Ngài yêu bạn rất nhiều. Trong khi Chúa Giê-xu một lần đã là một đứa trẻ chỉ giống như bạn, thì có điều gì đó rất khác biệt về Ngài – Chúa Giê-xu cũng là (và vẫn là) Thượng Đế và ngày nay Ngài sống với Thượng Đế trên thiên-đàng! Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện về Chúa Giê-xu yêu thương những đứa trẻ như bạn nhiều như thế nào. Continue reading “Bạn Thì Quí Báu Trong Tầm Mắt Của Ngài”