Làm thế nào để chia xẻ đức tin của bạn trong Chúa

[ English | Vietnamese ]

Mô tả ngắn: Trình bày sáu nguyên tắc để giúp các tín đồ đi ra với đức tin và chia xẻ tin lành của Đức Chúa Jêsus.

Trọn bản văn:

Vậy bạn muốn làm chứng! Tôi cũng vậy, nhưng tôi đã không có một chút ý niệm nào về cách làm chứng mà không vấp phải ngón chân mình trong quá trình.

Trước tiên, hãy công nhận một sự kiện căn bản. Mỗi một Cơ-đốc nhân là một người truyền giáo. Bất cứ ai mà đã được sanh ra vào trong gia đình của Đức Chúa Trời qua đức tin và sự trông cậy vào Chúa Jêsus Christ đương nhiên nhận lảnh sứ mạng của Chúa.

Phao-lô bảo những người ở thành Cô-rinh-tô rằng, “Chúng ta làm chức khâm sai của Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 5:20). Đức Chúa Trời kêu gọi bạn và tôi. Các bạn có bao giờ thực sự xem xét điều này — rằng các bạn là tất cả mà một số người sẽ được biết đến Chúa Jêsus Christ? Trách nhiệm to lớn và đặc ân vô hạn được phó thác cho chúng ta những đại biểu của Đấng Christ. Continue reading “Làm thế nào để chia xẻ đức tin của bạn trong Chúa”

Hơn Là Một Người Thợ Mộc

Josh McDowell

[ English | Vietnamese ]Mô tả ngắn: Josh McDowell nói về việc tại sao sự tuyên xưng của Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời phải được xem xét cách nghiêm trọng, và tại sao nó có thể tin được một cách tối hậu.

Trọn bản văn: Cách đây gần 2000 năm, Chúa Giê-xu đã bước vào nhân chủng trong một cộng đồng nhỏ người Do Thái. Ngài là một thành viên của một gia đình nghèo, một nhóm người thiểu số, và cư ngụ trong một trong những đất nước nhỏ nhất trên thế giới. Ngài đã sống gần ba mươi ba năm, trong đó chỉ ba năm sau cùng bao gồm công cuộc truyền giáo trước công chúng của Ngài.

Gần đây tôi có nói chuyện với một nhóm người ở Los Angeles. Tôi đã hỏi họ, “Ai, theo quan điểm của các bạn, là Chúa Giê-xu?” Có người trả lời rằng Ngài là một vị lảnh đạo tôn giáo cao cả. Tôi đồng ý với điều đó. Chúa Giê-xu Christ là một vị lảnh đạo tôn giáo cao cả. Nhưng tôi tin Ngài còn là hơn thế nữa. Continue reading “Hơn Là Một Người Thợ Mộc”

Có một Đức Chúa Trời không?

Dr. J. Allen Blair

[ English | Vietnamese ]Mô tả ngắn: Tất cả những tạo vật—những ngôi sao và bầu trời, mặt đất và biển cả, ngay cả cơ thể con người—ban cho bằng cớ rằng có một Đấng Tạo Hóa.

Trọn bản văn: “Mỗi người mà thực sự quan tâm đến sự theo đuổi của khoa học trở nên tin rằng một linh tính được bày tỏ trong các định luật của vũ trụ—một linh tánh vô cùng siêu thượng hơn cả linh tính của con người, và một linh tính mà trong sự hiện diện của nó chúng ta với những quyền năng khiêm nhường phải cảm thấy nhún nhường.” –Albert Einstein

“Tôi bị mê hoặc bởi những tiến triển lạ lùng đang xảy ra trong thiên tinh, Bằng chứng thiên tinh học dẫn tới một quan điểm kinh thánh về nguồn gốc của thế giới.” –Robert Jastrow, giám đốc của Học Viện Goddard cho Những Nghiên Cứu Vũ Trụ của NASA. Continue reading “Có một Đức Chúa Trời không?”