Làm thế nào để chia xẻ đức tin của bạn trong Chúa

[ English | Vietnamese ]

Mô tả ngắn: Trình bày sáu nguyên tắc để giúp các tín đồ đi ra với đức tin và chia xẻ tin lành của Đức Chúa Jêsus.

Trọn bản văn:

Vậy bạn muốn làm chứng! Tôi cũng vậy, nhưng tôi đã không có một chút ý niệm nào về cách làm chứng mà không vấp phải ngón chân mình trong quá trình.

Trước tiên, hãy công nhận một sự kiện căn bản. Mỗi một Cơ-đốc nhân là một người truyền giáo. Bất cứ ai mà đã được sanh ra vào trong gia đình của Đức Chúa Trời qua đức tin và sự trông cậy vào Chúa Jêsus Christ đương nhiên nhận lảnh sứ mạng của Chúa.

Phao-lô bảo những người ở thành Cô-rinh-tô rằng, “Chúng ta làm chức khâm sai của Đấng Christ” (2 Cô-rinh-tô 5:20). Đức Chúa Trời kêu gọi bạn và tôi. Các bạn có bao giờ thực sự xem xét điều này — rằng các bạn là tất cả mà một số người sẽ được biết đến Chúa Jêsus Christ? Trách nhiệm to lớn và đặc ân vô hạn được phó thác cho chúng ta những đại biểu của Đấng Christ.

Từ cuộc đối thoại của Chúa chúng ta với người đàn bà Sa-ma-ri ở cái giếng gần Sychar (Giăng 4:6-26), chúng ta khám phá một vài nguyên tắc căn bản thực tế để làm theo khi chúng ta cố gắng bày tỏ Ngài trong một cách tự nhiên thực tế:

1. Giao thiệp với những người khác.

“Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhơn đi đàng mỏi mệt, Đức Chúa Jêsus ngồi gần bên giếng; bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. Một người đàn bà Samari đến múc nước. (Giăng 4:6-7)

Chúng ta phải có những giao tiếp xã hội với những người không phải là tín đồ Cơ-đốc. Khi Chúa kêu gọi Simôn và Andrê, Ngài nói, “Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” (Mác 1:17). Trong số nhiều điều, Ngài đang dạy họ, muốn bắt được cá ta phải đi đến nơi có cá ở.

Chúng ta cần phải hiểu rằng tránh né khỏi những người mà không biết đến Chúa Jêsus Christ rõ ràng là không vâng theo ý chỉ của Chúa. Phần nhiều của những khó khăn của chúng ta trong lĩnh vực này nảy sinh từ việc sai lầm cho rằng sự phân cách và sự cô lập với những người không phải là tín-đồ Cơ-đốc là như nhau.

Chúng ta cần phải tìm ra cách chúng ta có thể khởi tiến và phát triển những tình bạn với những người không phải là Cơ-đốc nhân. Làm một người bạn có thể đòi hỏi sự biết lắng nghe một người láng giềng hay một người đồng sở về những vấn đề của họ hoặc cùng tham gia với họ trong những sinh hoạt có cùng chung sở thích. Đó có nghĩa là một cách xông xáo tìm kiếm những cơ hội để bày tỏ lòng yêu thương bằng cách chạy những công việc vặt, giữ em và thực hành bất cứ những phục vụ thông thường nhưng thực tế mà bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ.

Nếu bạn thấy một sự thiếu vắng của sự tiếp xúc sống động với những người không phải là Cơ-đốc nhân, hãy cầu xin Chúa chỉ cho bạn một người mà Ngài muốn bạn làm thân với, cầu nguyện cho, yêu thương và sau rốt đem về cho Đấng Cứu Thế. Ngài sẽ chỉ cho bạn một người.

2. Hãy thiết lập một sở thích chung.

“Chúa Jêsus nói với bà ta, ‘Hãy cho ta uống’. Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn.” (Giăng 4:7-8)

Chúa Jêsus bắt đầu bằng cách đề cập tới một vấn đề mà bà ta rõ ràng có quan tâm tới. (Bà đến để kéo nước giếng.) Dần dần Ngài hướng dẫn cuộc nói chuyện từ mối quan tâm này đến một thực tế tâm linh mà bà đã hoàn toàn không biết đến. Như là những dụng cụ trong tay Chúa, chúng ta phải làm việc môt cách kiên nhẩn để thiết lập những quan tâm có tính chất hổ tương với những người khác, bắt đầu trước hết nơi mà họ có những quan tâm/ sở thích. Sau đó chúng ta có thể thảo luận một cách có ích những vấn đề tâm linh với nhau.

Khi chúng ta lắng nghe đủ lâu chúng ta không những chỉ bắt đầu biết một cá nhân mà chúng ta còn nhận được sự biết ơn và sự sẳn lòng lắng nghe của anh ta đối với tin lành.

3. Khuấy động sở thích/ sự quan tâm.

Trong Giăng 4, thật là hấp dẫn khi thấy người đàn bà này trở nên hiếu kỳ khi Chúa chúng ta thu hút bà.

Trước hết, Ngài đến với bà nơi bà đang dứng. Thứ nhì, Ngài tỏ bày một sự quan tâm vào những quan tâm/ lo lắng của bà. Bây giờ Ngài đang sử dụng những hành động và những lời nói của mình để khuấy động một sự đáp ứng tích cực với chính Ngài và sứ điệp của lẽ thật của Ngài.

Chúng ta không thể tạo ra sự quan tâm thuộc linh trong đời sống của một người nào. Chỉ có Đức Thánh Linh có thể làm điều đó. Tuy nhiên, Đúc Chúa Trời có thể dùng chúng ta để mở ra sự quan tâm mà Ngài đã đặt ở đó.

Muốn khuấy động sự hiếu kỳ, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách hỏi anh ta hay cô ta một câu hỏi mở đầu, như Chúa đã làm. Những tựa đề tin tức của ngày hôm nay có thể là những chìa khóa mở cửa cho những cuộc thảo luận về những vấn đề thuộc linh.

Hãy tỉnh thức về những cơ hội để chia xẻ kinh nghiệm thuộc linh của bạn. Một câu hỏi liên hệ đến hội thánh /nhà thờ có thể hướng vào một cuộc đối thoại về những vấn đề tâm linh, nếu được sử lý đúng đắn. Thường một tờ truyền đạo đơn hay một cuốn sách đúng lúc có thể kích thích sự xem xét sâu xa hơn về những vấn đề tâm linh và trợ lực cho việc làm chứng của bạn.

4. Biết khi nào phải ngừng lại.

Cái giây phút mà chúng ta phát hiện một mảy may quan tâm trong một ngưới không là Cơ-đốc-nhân, nhiều người trong chúng ta muốn tấn tới và nói luyên huyên về tin lành mà không chừa chổ để thở hoặc đợi cho khán giả đáp ứng. Bằng cách dựa vào quyền năng và sự hiện diện của Đức Thánh Linh chúng ta có thể có thêm tự tin. Người không phải là tín đồ cần sự khuyến dụ nhẹ nhàng khi anh ta chỉ mới bắt đầu tỏ ra quan tâm: hãy cho một người chỉ đủ thông điệp mà anh ta sẳn sàng nhận lảnh.

5. Đừng lên án.

Trong cuộc đối thoại của họ, Chúa chúng ta đã không lên án người đàn bà Samari. Khi bà trả lời Ngài về người chồng của mình, tội lỗi bà tự lên án bà.

Hầu hết chúng ta rất nhanh khi lên án. Sự chỉ trích quá thường tự nhiên trên môi chúng ta và trên môi miếng của thế gian hơn là sự khen ngợi. Khi một người không phải là tín đồ Cơ-đốc mời chúng ta hút thuốc, uống rượu, hay gợi ý một vài sinh hoạt khác mà chúng ta coi là ngoài giới hạn, câu trả lời của chúng ta có thể có những ảnh hưởng tai hại. Điểm chính là xác nhận sự ban tặng và sự rộng rãi ngầm ý trong lời mời của anh ta và từ chối trên cơ sở cá nhân để người đó không cảm thấy bị lên án hay ruồng bỏ. Một cách khác là bạn có thể gợi ý một sinh hoạt thay thế.

6. Giữ vững vào vấn đề chính.

Trong cuộc đối thoại của Ngài với người đàn bà Samari, Chúa chúng ta đã không cho phép những câu hỏi phụ dẫn Ngài đi lạc khỏi vấn đề chính. Bằng cách tuyên bố rằng Ngài là Đấng Chịu Xức Dầu, Chúa chúng ta đã đạt đến điểm then chốt của tin lành. Chúng ta phải sau cùng bước qua cầu và đem lại những người không phải là Cơ-Đốc nhân vào trong sự đương trực tiếp với Chúa Jêsus.

Ban đầu, những người mà chúng ta làm chứng với sẽ rơi và một trong hai nhóm. Nhóm đầu bao gồm những người thiếu những dữ kiện cần thiết về Chúa Jêsus. Hãy tỉnh thức tìm ra những sự hiểu lầm và những chổ thiếu sót trong sự thông hiểu của họ và nắm lấy mọi cơ hội mà giải thích nhiều hơn về những sự kiện.

Những người trong nhóm thứ hai đã được thông hiểu về tin lành những chưa hành động trên những sự hiểu biết đó. Tiếp tục đổ dồn cùng một lượng thông tin xuống cổ họng họ có khuynh hướng làm họ lánh xa hơn là đem họ lại. Hãy cầu nguyện khẩn thiết mỗi ngày cho họ, và yêu thương họ trong vương quốc của Chúa.

Khi chúng ta bắt đầu thấu hiểu sáu nguyên tắc này và đi ra với đức tin, cuộc sống trở nên một cuộc mạo hiểm hàng ngày. Coi chừng những cơ hội mà Chúa sẽ cho bạn để làm chứng như là những khâm sai cho Chúa Jêsus Christ và dể khám phá cách mà Ngài đang làm việc trong đời sống của những người khác, qua bạn.

Do TDN chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s