Được Gọi Để Làm Những Người Mẹ

Elisabeth Elliot

[ English | Vietnamese ] Elisabeth Elliot nhắc nhở những người phụ nữ rằng việc làm mẹ là một sự kêu gọi thiêng liêng từ Thượng Đế.

“Bạn có ý nói đó là tất cả những gì bạn làm?”

Đó là tất cả? Như là một người mẹ, cuộc đời của bạn được ban cho để quan tâm tới những người khác – bắt đầu từ những người nhỏ, những người mà dường như không muốn ngừng. Có những lúc khi những ngày của bạn dường như bị tràn ngập với những sự lau chùi – tô chén và những chỗ rửa chén, những cái mũi chảy nước và những giọt nước mắt lớn rơi chậm – bạn muốn biết điều thỏa mãn gì là có ý nghĩa cho bạn. Bạn muốn biết về việc làm (ngoài một người vợ và người mẹï toàn diện) người nóng-bổng-và-quan-trọng-nhất, sáng tạo, sinh sôi cách hiểu biết, đẹp đẽ và những ước mơ của bạn dường như tan biến đi cách chầm chậm.

Bạn đang được nghe về điều mà họ thường nói với chúng ta trong thời buổi này rằng nó quan trọng thế nào để tìm chính bản thân bạn, bày tỏ và xác nhận chính bạn. Có thể bạn đang suy nghĩ rằng bạn không là cái gì hơn là một người vợ của ai đó và người mẹ của ai đó. Cuộc đời như thế được gọi là gì?

Có một bộ lạc ở Miền Nam Sudan được gọi là “Nuers” nơi mà tên của một người đàn bà được thay đổi không phải khi cô ta trở thành một người vợ, nhưng là khi cô ta trở thành một người mẹ. Cô là “ManPuk” – “Người Mẹ của Puka.” Trong những người Nuers, làm một người mẹ của ai đó là điều mà làm cuộc đời của một người đàn bà có ý nghĩa. Hai ngàn năm về trước, có một ngưuời đàn bà trẻ khác, của bộ lạc Do Thái của Giu-đa, người mà đã hiểu sự thật đó. Thế giới đã không bao giờ quên bà – Mary, người mẹ của Chúa Giê-xu – bởi vì bà đã sẵn sàng để được nhận biết như là, cách đơn giản, người mẹ của Người nào đó.

Chức năng làm mẹ là một sự kêu gọi. Nó là một sự kêu gọi cho phụ nữ và chúng ta đừng để bị dọa nạt bởi những người mà phân biệt ánh sáng và sự vui thỏa của tình dục bằng cách cố gắng thuyết phục chúng ta để quên đi những từ ngữ như là tính đàn ông và tính đàn bà. Vào lúc ban đầu khi Thượng Đế đã dựng nên người đàn ông đầu tiên và người đàn bà đầu tiên trong hình dạng của Ngài thì Ngài đã đặt cả hai dưới mạng lệnh thiêng liêng để sinh sản. Sự vâng phục của người đàn bà đối với mạng lệnh đó có nghĩa là tự dâng hiến chính mình. Đầu tiên cô ta đã dâng chính bản thân cô cho chồng của cô – chồng cô khởi đầu, cô đáp lại – rồi cô đã dâng chính bản thân cô cho cuộc đời của con của cô.

Người đàn bà biết, trong những vùng sâu nhất của cuộc sống cô, rằng nó là sự dâng-cho-chính-mình bởi vì cô đã được tạo nên. Độc thân hay có gia đình, mức độ của sự sinh nở được đo lường bởi sức lực nhiều thế nào mà cô ta ban cho những người khác. Nếu cô ta lập gia đình, cô ban chính cô cho chồng của cô và cô nhận lấy. Nếu cô là một người mẹ, cô mất đi cuộc đời của cô trong con cái của cô và – một cách huyền bí – cô tìm thấy nó.

Người đàn bà biết rằng không ai thật sự nói tới nơi mà sự dâng cho sẽ chấm dứt và sự nhận lấy lại bắt đầu. Không có bí ẩn gì mà chúng ta bị bối rối khi đã thúc đẩy để tìm kiếm thiên hướng “tốt hơn” hay “cao hơn” mà trong đó để “chứng minh con người của chúng ta.” Không nghi ngờ rằng chúng ta bị làm đau buồn để làm những chủ đề đối với những tiêu chuẩn của đàn ông, hay được nói rằng những khái niệm của tính nữ và tính nam là lỗi thời.

Đúng vậy, chúng là những khái niệm thời trang cũ, nhưng chúng đã không là của chính chúng ta từ lúc bắt đầu với. Chúng thuộc về Thượng Đế. Ngài đã thiết kế toàn bộ hệ thống, và Thượng Đế đã kêu gọi nó. Ngài gọi một số người sống độc thân, một số người lập gia đình nhưng không có con cái, nhưng Ngài kêu gọi hầu hết những người đàn bà để làm những người mẹ. Kinh Thánh nói với chúng ta rằng, có “những sự khác biệt của những món quà,” và tất cả đều được ban cho chúng ta theo ân điển của Thượng Đế. Không có món quà nào của chính cuộc đời tôi – không là “nghề nghiệp” của tôi hay việc làm của tôi hay bất cứ món quà khác – là cao hay quý báu đối với tôi hơn là làm mẹ của ai đó.

Nếu sự kêu gọi của chúng ta là làm những người mẹ, hãy làm những người mẹ với trọn tấm lòng của chúng ta – một cách vui vẻ, đơn giản, và hùng hồn – giống như người con gái thôn quê Mary mà đã nói cho tất cả những người đàn bà cho tất cả thời đại khi cô ta nói rằng, “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền” (Lu-ca 1:38).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s