Tom Landry: Một Cống Hiến Cho Huấn Luyện Viên Thể Thao Của Hoa-Kỳ

Ed Cheek

Ông là một trong những huấn luyện viên thể thao giỏi nhất của thế kỷ thứ 20. Phía sau một gương mặt cứng-cỏi và phía dưới cái nón phê-đô-ra đặc trưng của ông là một trí tuệ tuyệt vời về đá banh. Là người huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Cowboys Dallas trong 29 năm, Tom Landry đã sưu tập một hồ sơ hùng vỉ của 13 danh hiệu phân viện, năm lần xuất hiện ở Đại Vận Hội Bóng Đá (Super Bowl), và hai lần đoạt giải vô địch. Nhưng thành công đã không đến qua đêm cho người huấn luyện viên chịu đựng. Ông Landry đã bắt đầu nghề huấn luyện viên trưởng của Liên-đoàn Bóng-đá Quốc-gia (NFL) với năm mùa thất bại liên tiếp, ông sưu tập một kỷ luật buồn thảm của tám trận thắng, bốn-mươi-sáu trận thua, và bốn trận đều. “Người ta đã muốn biết chúng tôi có tồn tại không,” ông đã nhớ lại. Dĩ nhiên, đội Cowboy đã tồn tại, và rồi đã trở thành “một đội của Hoa-kỳ.” Ông Landry đã trở thành một truyền thuyết của huấn luyện viên. Continue reading “Tom Landry: Một Cống Hiến Cho Huấn Luyện Viên Thể Thao Của Hoa-Kỳ”

Advertisement