Tom Landry: Một Cống Hiến Cho Huấn Luyện Viên Thể Thao Của Hoa-Kỳ

Ed Cheek

Ông là một trong những huấn luyện viên thể thao giỏi nhất của thế kỷ thứ 20. Phía sau một gương mặt cứng-cỏi và phía dưới cái nón phê-đô-ra đặc trưng của ông là một trí tuệ tuyệt vời về đá banh. Là người huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Cowboys Dallas trong 29 năm, Tom Landry đã sưu tập một hồ sơ hùng vỉ của 13 danh hiệu phân viện, năm lần xuất hiện ở Đại Vận Hội Bóng Đá (Super Bowl), và hai lần đoạt giải vô địch. Nhưng thành công đã không đến qua đêm cho người huấn luyện viên chịu đựng. Ông Landry đã bắt đầu nghề huấn luyện viên trưởng của Liên-đoàn Bóng-đá Quốc-gia (NFL) với năm mùa thất bại liên tiếp, ông sưu tập một kỷ luật buồn thảm của tám trận thắng, bốn-mươi-sáu trận thua, và bốn trận đều. “Người ta đã muốn biết chúng tôi có tồn tại không,” ông đã nhớ lại. Dĩ nhiên, đội Cowboy đã tồn tại, và rồi đã trở thành “một đội của Hoa-kỳ.” Ông Landry đã trở thành một truyền thuyết của huấn luyện viên.

Vào tháng 5 năm 1999, Huấn luyện viên Landry đã được chẩn đoán với bệnh bạch cầu. Ông đã chống cự căn bệnh với tính hung bạo giống như ông đã dùng nó để đấu với những đối thủ của trưởng Liên-đoàn Bóng-đá Quốc-gia, nhưng cái chết cuối cùng đã kết thúc cuộc đời ông vào ngày 12 tháng 2 năm 2000. Những cống hiến cảm động đã tuôn ra tới những người bạn và những đội cổ vủ trên toàn đất nước mà cuộc đời của những người đó ông đã đụng đến – những người mà được ảnh hưởng một cách sâu sắc bởi danh dự, lòng tự trọng, và tính chính trực của ông. Người truyền giáo Billy Graham đã nói, “Tom là một trong những Cơ-đốc-nhân lịch sự tyệt vời nhất mà tôi chưa bao giờ biết.”

Tom Landry đã chết bình an với Thượng Đế và chính ông. Qua nhiều năm, sự bình an này đã tránh né ông. Mặc dù ông là một người đi nhà thờ và là một “người đàn ông tốt,” landry đã không bình an và biết rằng có cái gì đó đang thiếu mất trong cuộc đời của ông. Tất cả những điều này đã thay đổi sau khi ông đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ như Đức Chúa Trời và Đấng Cứu Thế của ông. “Yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi là đức tin của tôi trong Chúa Giê-xu Christ,” ông đã tuyên bố cách mạnh mẽ. “Khi bạn tiếp nhận Đấng Christ, Ngài trở thành điều đầu tiên trong cuộc đời của bạn. Đây là quyền ưu tiên mà đem đến sự bình an.”

Làm thế nào mà Huấn luyện viên Laundry đã đi đến quyết định quan trọng này? Đầu tiên, ông đã hiểu rằng ông là một người có tội mà phải đối diện với sự phán xét của Thượng Đế Linh Thiêng. “Vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Nhận biết rằng tội lỗi luôn mang lại sự chia rẽ với Thượng Đế, bởi vì “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23), Landry đã biết rằng ông đang gặp khó khăn. Ông đã khám phá ra vài “Tin-tức Tốt” thật như ông đã nghiên cứu Kinh Thánh: “Vì Đức Chúa Trời đã quá yêu thương thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con một của Ngài, hầu cho hể ai tin Con ấy thì không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Ông khi đó đã nhận biết rằng “Đức Chúa Trời tỏ chính tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta: Ngay khi chúng ta còn là những người có tội, thì Đấng Christ đã chết vì chúng ta” (Rô-ma 5:8).

Huấn luyện viên Landry khi đó đã từ bỏ tội lỗi của ông và đặt niềm tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ để cho ông cuộc sống đời đời. Phản ánh trên kinh nghiệm này, ông đã nói, “Tất cả chúng ta phải làm là công nhận rằng Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta, rằng chúng ta là những người có tội, và rằng chỉ qua Chúa Giê-xu Christ mà chúng ta có thể có được tha thứ những tội lỗi của chúng ta.” Tom Landry đã tìm thấy trong mối quan hệ với Đấng Christ sự bình an mà ông đã luôn có bấy lâu.

Bạn có sự bình an với Thượng Đế không, bạn của tôi? Nếu bạn muốn kinh nghiệm được sự bình an này ngay bây giờ và những niềm vui của thiên đàng cho sự đời đời, một cách đơn giản bạn hãy “Tin vào Đức Chúa Giê-xu, và bạn sẽ được cứu” (Công-vụ-các-sứ-đồ 16:31). Không có cơ hội thứ hai sau sự chết. Nếu bạn chưa bao giờ tin vào Đức Chúa Con, thì bạn có thể cầu nguyện với Ngài bây giờ, bằng cách nói vài điều như thế này:

“Kính thưa Đức Chúa Giê-xu Christ, con biết rằng con là người có tội, và con cần sự tha thứ của Ngài. Con tin Ngài đã chết thế chổ cho con để chuộc lại hình phạt của tội lỗi con và rằng Ngài đã sống lại từ sự chết. Con bây giờ từ bỏ tội lỗi của con và đến với Ngài, tin vào một mình Ngài như là Đấng Cứu Thế của con và tiếp nhận món quà về sự sống đời đời của Ngài. A-men.”

Chuyển ngữ: D. Ngô

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s