Thượng Đế Cho Phép Vòng Ngược Trở Lại

Allison Gappa Bottke

Đôi khi khó để thấy rằng Thượng Đế đang chú ý đến chúng ta dù chỉ rất nhỏ khi cuộc sống của chúng ta là một tình trạng hỗn độn. Ý tôi muốn nói là, Ngài thật sự đang ở đâu, khi bạn rất cần Ngài? “Thượng Đế vĩ đại,” “Thượng đế tốt lành,” và tất cả những việc khác về “Thượng Đế tuyệt vời” thì khó mà tìm trong những lần rối loạn và đau thương.

Tôi biết tôi đã không nghĩ rằng Thượng Đế quá “vĩ đại” khi người chồng cũ của tôi bây giờ đã lôi tôi lên những bậc thang lầu bằng cách nắm tóc tôi. Không có cách gì tôi có thể gọi Thượng Đế “tốt lành” được khi những cái xương của tôi đau nhứt từ những cái đấm và đá, và đôi mắt của tôi bị nóng cháy từ những giọt nước mắt của đau khổ và sợ hãi. Thượng đế đã dường như không “tuyệt vời” khi tôi nhìn vào đôi mắt đầy-căm-ghét của chồng tôi khi anh ta cầm một con dao kề vào họng tôi hay một cây súng chỉa vào đầu tôi và đã chế nhạo, “Nếu cô la lên một lần nữa thì tôi sẽ giết cô.” Continue reading “Thượng Đế Cho Phép Vòng Ngược Trở Lại”

Advertisement