Truyền Thuyết Của Ngọn Cờ Quốc-Gia

Christin Ditchfield

Nó là một trong những giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Trong suốt Chiến-tranh vào năm 1812, Anh Quốc đã gây ra một cuộc tấn công mãnh liệt trên Pháo Đài McHenry từ bến cảng Baltimore. Trong giữa cuộc đánh nhau, một luật sư trẻ đang hết sức cố gắng để cứu bạn của anh, một bác sĩ người mà đã bị giam tù trong chiến tranh bởi quân đội Anh. Được vũ trang với một lá thư từ Tổng-thống Madison và được hộ tống bởi một đặc vụ chính quyền, Francis Scott Key đã cập bến chiến hạm nơi mà Bác Sĩ Beanes bị cầm giữ. Những sự thương lượng thì căng thẳng lúc đầu, nhưng tiếp sau đó Anh Quốc đã đồng ý phóng thích tù nhân của họ -dưới một điều kiện: Họ phải ở trên tàu cho đến khi cuộc tấn công trên Pháo Đài McHenry chấm dứt.Đối với những người Mỹ, nó là một sự thử thách đau đớn. Tất cả xung quanh họ, họ có thể nghe sự bắn pháo – sự ném bom tàn nhẫn trên pháo đài. Nhưng họ đã không thể nói điều gì đang xảy ra hay ai đang chiến thắng. Trong khi họ vẫn có thể nghe tiếng động điếc tai của những sự bùng nổ, Key và những người khác cảm thấy rằng pháo đài đã cầm cự. Nó đã không thua trận tấn công. Nhưng trong những giờ ngắn ngủi của buổi sáng, sự dội bom thình lình đã ngưng. Trong sự im lặng theo sau đó, nỗi sợ hãi đã đè nén những trái tim của một nhóm nhỏ trên tàu của Anh. Có phải tất đã bị mất hết không? Pháo đài đã bị buộc phải đầu hàng chưa? Một cách lo sợ, họ đã đổ bộ trên sàn tàu trong những giờ dài và tối trước bình minh. Continue reading “Truyền Thuyết Của Ngọn Cờ Quốc-Gia”