Gặp Bạn Của Tôi

Tôi có một người bạn.
…người luôn luôn chung thủy;
…người có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn
…người sẽ không hề lìa xa bạn

Người bạn này là Đức Chúa Giê-xu Christ. Từ lúc tôi biết Ngài, Ngài thành tín trong mọi lời hứa của Ngài, “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hêbơrơ 13:8). Qua những lúc vui và những lúc buồn, Ngài là người bạn tríu mến hơn anh em ruột (Châm ngôn 18: 23).

Tôi gặp Ngài lần đầu tiên khi tôi đọc lời mời gọi của Ngài trong Kinh Thánh “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Mathiơ 11: 28). Tôi đã đến với Ngài, và Ngài đã giải phóng tôi khỏi gánh nặng tội lỗi và cho tôi niềm hy vọng sống. Continue reading “Gặp Bạn Của Tôi”

Advertisement