Cái Chạm Tay Của Người Nghệ Sĩ Lớn

Nó đã bị xây xát và trầy trụa đầy mình, và người điều khiển cuộc đấu giá
Dù chẳng hề cần thiết trong chút thời gian ít ỏi của mình
Để tốn nhiều thời giờ trên cây vĩ cầm cũ kỹ,
Nhưng ông ta đã cầm nó lên với một nụ cười,
“Tôi sẽ được trả giá bao nhiêu, quý vị?”, ông ấy gào lên,
“Ai sẽ bắt đầu ra giá cho tôi?”
“Một đồng – một đồng – rồi hai, chỉ hai đồng –
“Hai đồng, có ai trả ba đồng không?”
“Ba đồng đi nào” – nhưng không –
Từ phía cuối phòng, một người đàn ông tóc bạc
Tiến lên phía trên và cầm lấy cây vĩ,
Sau đó, lau bụi từ cây vĩ cầm cũ kỹ,
Và lên dây những dây đàn lỏng,
Ông ta đàn một giai điệu trong sáng và ngọt ngào
Như một thiên thần cất tiếng hát. Continue reading “Cái Chạm Tay Của Người Nghệ Sĩ Lớn”

Advertisement