Giải Phóng!

Charles Colson

Vào một đêm tháng tám nóng cách ngột ngạt, trên 700 người cùng trú và 50 công nhân cộng đồng tụ tập trong giảng đường của trại cải tạo Atlanta.Charles Colson, người đến nói chuyện với các tù nhân, nhìn kỹ đám đông nôn nao, nửa da trắng, nửada đen.

Nhiều người trong các bạn nghĩ rằng các Cơ Đốc Nhân là những người trung lưu, da trắng, đẹp đẽ người mà đi nhà thờ vào Chúa Nhật và không bao giờ gặp khó khăn. Và các bạn nói, Không, đối với tôi thì không phải vậy. Tôi không muốn phần nào trong số đó. Họ có thể tốt đẹp. Họ không biết đói khát là gì. Họ không biết nhìn những trẻ em đang chết đói là gì. Họ không biết ở trong tù là gì. Và bạn nói đúng – hầu hết họ không. Continue reading “Giải Phóng!”