Giải Phóng!

Charles Colson

Vào một đêm tháng tám nóng cách ngột ngạt, trên 700 người cùng trú và 50 công nhân cộng đồng tụ tập trong giảng đường của trại cải tạo Atlanta.Charles Colson, người đến nói chuyện với các tù nhân, nhìn kỹ đám đông nôn nao, nửa da trắng, nửada đen.

Nhiều người trong các bạn nghĩ rằng các Cơ Đốc Nhân là những người trung lưu, da trắng, đẹp đẽ người mà đi nhà thờ vào Chúa Nhật và không bao giờ gặp khó khăn. Và các bạn nói, Không, đối với tôi thì không phải vậy. Tôi không muốn phần nào trong số đó. Họ có thể tốt đẹp. Họ không biết đói khát là gì. Họ không biết nhìn những trẻ em đang chết đói là gì. Họ không biết ở trong tù là gì. Và bạn nói đúng – hầu hết họ không.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe một chút về Con Người Chúa Giê-xu Christ, vì Ngài đã biết những điều này và Ngài chăm sóc. Ngài là Thượng Đế và Ngài là con người. Và khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá đó, Ngài bị đau thương. Ngài bị đau thương vì tất cả chúng ta.

Hãy để tôi kể cho bạn nghe những gì Ngài đã nói trong chính bài giảng đầu tiên của Ngài. “Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; Ngài đa õsai Ta để rao giảng cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa” (Luca 4:18-19).

Và rồi, Ngài đã tập họp ai lại xung quanh Ngài? Mười hai người không có địa vị trong xã hội. Ngài và mười hai môn đồ của Ngài bắt đầu giảng và thi hành những phép lạ mà chỉ có Thượng Đế có thể thực thi. Nhưng người ta từ chối Chúa Giê-xu. Họ muốn một người cai trị mà lật đổ sự áp bức của La Mã.

Nhưng Chúa Giê-xu nói (và tôi diễn văn lại) “Không, Ta đang rao truyền một loại vương quốc khác — Vương Quốc của Thượng Đế được xây trên trái đất này. Và bởi vì những giá trị của Thượng Đế không phải là những giá trị của con người, Ta đến vì kẻ nghèo, kẻ bệnh tật, kẻ đói khát, kẻ vô gia cư, kẻ bị cầm tù”. Ngài là một người mà đến để giúp đỡ những người bị áp bức và bị áp chế — để giải phóng bạn!

Tác động lời nói của Colson thật đáng ghi nhớ. Đêm đó nhiều người tìm thấy được tự do trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Một người đàn ông có khuôn mặt hung bạo, không cạo râu nói, ” Có lẽ ông sẽ không hiểu điều này, nhưng tối nay là cuộc đời tôi đang hướng về điều gì. Suốt 39 năm không là gì cả; chỉ tối nay là thành vấn đề”.

Hôm nay, bạn cũng có thể được giải phóng – cho dù bạn ở đâu. Đức Chúa Giê-xu Christ đã chiụ toàn bộ hình phạt thay cho tội lỗi của bạn. Bây giờ Thượng Đế tặng cho bạn toàn bộ sự tha thứ nếu bạn sẽ…

  1. Hãy chấp nhận rằng bạn có nhu cầu thuộc linh. Bạn phải đồng ý với Thượng Đế rằng bạn là một tội nhân. Như điều có chép trong sách Rôma 3: 23, “Vì mọi người đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời”.
  2. Hãy ăn năn tội lỗi của bạn. Hãy bằng lòng xây bỏ tội lỗi của bạn. Chúa Giê-xu phán trong Mác 1:15, “Các ngươi hãy ăn năn và tin vào tin mừng!”
  3. Hãy tin rằng Chúa Giê-xu chết thế cho bạn trên thập tự giá. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết” (Rôma 5:8).
  4. Hãy đón nhận Ngài là Cứu Chúa của bạn.”Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giê-xu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu” (Rôma 10: 9).

Bạn có thể đón nhận sự tha thứ của Thượng Đế bằng cách cầu nguyện như thế này: Kính lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì Ngài đã yêu thương connhiều đến nỗi Ngài ban Con Trai của Ngài chết thế cho con. Con biết rằng không có Ngài con sẽ xa cách tình yêu thương của Ngài mãi mãi. Con xin mời Ngài vào cuộc đời con làm Cứu Chúa và Chủ của con.

Reprinted by permission of Prison Fellowship, Washington D.C.

Do Lê Ái Huệ (HopeWay. org) chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s