Cái Chạm Tay Của Người Nghệ Sĩ Lớn

Nó đã bị xây xát và trầy trụa đầy mình, và người điều khiển cuộc đấu giá
Dù chẳng hề cần thiết trong chút thời gian ít ỏi của mình
Để tốn nhiều thời giờ trên cây vĩ cầm cũ kỹ,
Nhưng ông ta đã cầm nó lên với một nụ cười,
“Tôi sẽ được trả giá bao nhiêu, quý vị?”, ông ấy gào lên,
“Ai sẽ bắt đầu ra giá cho tôi?”
“Một đồng – một đồng – rồi hai, chỉ hai đồng –
“Hai đồng, có ai trả ba đồng không?”
“Ba đồng đi nào” – nhưng không –
Từ phía cuối phòng, một người đàn ông tóc bạc
Tiến lên phía trên và cầm lấy cây vĩ,
Sau đó, lau bụi từ cây vĩ cầm cũ kỹ,
Và lên dây những dây đàn lỏng,
Ông ta đàn một giai điệu trong sáng và ngọt ngào
Như một thiên thần cất tiếng hát.

Khúc nhạc đã chấm dứt, và người điều khiển cuộc đấu giá,
Bằng một giọng thâm trầm và êm ái,
Nói rằng,”Bây giờ tôi đấu giá cây vĩ cầm bao nhiêu?”
Và ông ta giơ cao cây đàn cùng với cây vĩ.
“Một nghìn đồng – có ai trả hai nghìn không?
“Hai nghìn – và ai trả giá ba nghìn nào?
Ba nghìn đồng lần thứ nhất – ba nghìn đồng lần thứ hai – và lần cuối – và chấm dứt,” ông ta gào lên.
Mọi người cổ vũ, nhưng vài người trong số họ đã khóc,
“Chúng tôi không hiểu nổi.
Điều gì đã thay đổi giá trị của nó?” Liền có tiếng trả lời,
“Cái chạm tay của Người Nghệ Sĩ Lớn”

Nhiều người có cuộc đời bị lạc điệu,
Và bị xây xát, trầy trụa bởi tội lỗi
Bị trả giá rẻ mạc, với một đám đông thiếu suy nghĩ,
Tương tự như cây vĩ cầm cũ kỹ.
Một “món súp thịt hầm bầy nhầy” – một ly rượu,
Một trò chơi – và người ấy tiếp tục hành trình
Anh ta đi lần thứ nhất – và đi lần thứ hai –
Anh ta đi tiếp – và hầu như biến mất!
Nhưng Người Nghệ Sĩ Lớn xuất hiện, và đám đông dại dột
Không bao giờ có thể thấu hiểu
Giá trị của một linh hồn và sự thay đổi được hình thành
Bởi một cái chạm tay của Người Nghệ Sĩ Lớn.

Viết bởi Myra Brooks

Bàn tay của Người Nghệ Sĩ Lớn là bàn tay duy nhất có thể biến đổi linh hồn. Ngay giờ phút này, Đức Chúa Giê-xu Christ đang chờ đợi để xoay chuyển mặt tối tăm của bạn sang ban ngày, chuyển sự đau buồn của bạn sang vui mừng.

Hãy nghe tiếng gọi của Ngài: “ Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau… Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết. (Ê-sai 1:18)

Còn có lời nào tuyệt vời hơn thế nữa không? Chúa muốn tẩy sạch tội lỗi của đời sống bạn và ban cho bạn một cuộc đời mới của hy vọng và sự vui mừng. Ngài không đòi hỏi bạn tự thay đổi cuộc đời mình. Ngài yêu cầu bạn đến với Ngài bằng chính con người bạn. Lời Ngài đã hứa: “Huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.” (I Giăng 1:7)

Nhưng trước hết bạn phải tin tưởng hoàn toàn vào lòng nhân từ của Thượng Đế. Bạn không thể dựa vào “những việc lành” của bạn để được vào Thiên Đàng. Vì trước mặt Chúa, tất cả chúng ta đều là tội nhân. “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 3:10, 27)

Chỉ có một con đường duy nhất, một cánh cửa mà qua đó chúng ta có thể bước vào Vương Quốc của Thiên Đàng. Chúa Giê-xu đã nói: “Ta là cái cửa: nếu ai bởi Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi.” (Giăng 10:9)

Chúa Giê-xu đã làm sẵn con đường cho bạn và tôi bằng cách chết trên thập tự giá vì tội lỗi chúng ta: “Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.” (Ê-sai 53:5). Bằng đức tin, bạn có thể nhận lấy Đức Chúa Giê-xu đã sống lại và chiến thắng.

Tại sao còn ngần ngại? Hãy đến với Người Nghệ Sĩ Lớn ngay hôm nay.

Chuyển ngữ: Ivy Trần

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s