Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng

Có tin hay không, bạn có thể không ăn mà vẫn còn sống đến 70 ngày. Bạn có thể tồn tại gần 10 ngày mà không uống nước. Và bạn có thể sống đến 60 phút mà không có không khí. Nhưng có một điều bạn không thể sống nếu thiếu nó– niềm hy vọng!

Hy vọng là sự tự tin rằng mọi điều sẽ trở nên tốt hơn. Đó là lý do để tiếp tục đi tới ngay cả khi cuộc sống bạn dường như bị vỡ vụn rồi.

Tiên tri Giê-rê-mi đã biết được bí quyết: “Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình” (Giê-rê-mi 17:7). Đức Chúa Trời, Đấng toàn năng tạo dựng nên vũ trụ, là Đấng quan tâm về từng nan đề của bạn, có thể tạo dựng một tương lai an toàn cho bạn. Continue reading “Hãy Giữ Vững Niềm Hy Vọng”

Advertisement

Giải Phóng!

Charles Colson

Vào một đêm tháng tám nóng cách ngột ngạt, trên 700 người cùng trú và 50 công nhân cộng đồng tụ tập trong giảng đường của trại cải tạo Atlanta.Charles Colson, người đến nói chuyện với các tù nhân, nhìn kỹ đám đông nôn nao, nửa da trắng, nửada đen.

Nhiều người trong các bạn nghĩ rằng các Cơ Đốc Nhân là những người trung lưu, da trắng, đẹp đẽ người mà đi nhà thờ vào Chúa Nhật và không bao giờ gặp khó khăn. Và các bạn nói, Không, đối với tôi thì không phải vậy. Tôi không muốn phần nào trong số đó. Họ có thể tốt đẹp. Họ không biết đói khát là gì. Họ không biết nhìn những trẻ em đang chết đói là gì. Họ không biết ở trong tù là gì. Và bạn nói đúng – hầu hết họ không. Continue reading “Giải Phóng!”

Gặp Bạn Của Tôi

Tôi có một người bạn.
…người luôn luôn chung thủy;
…người có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn
…người sẽ không hề lìa xa bạn

Người bạn này là Đức Chúa Giê-xu Christ. Từ lúc tôi biết Ngài, Ngài thành tín trong mọi lời hứa của Ngài, “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hêbơrơ 13:8). Qua những lúc vui và những lúc buồn, Ngài là người bạn tríu mến hơn anh em ruột (Châm ngôn 18: 23).

Tôi gặp Ngài lần đầu tiên khi tôi đọc lời mời gọi của Ngài trong Kinh Thánh “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Mathiơ 11: 28). Tôi đã đến với Ngài, và Ngài đã giải phóng tôi khỏi gánh nặng tội lỗi và cho tôi niềm hy vọng sống. Continue reading “Gặp Bạn Của Tôi”