Tại Sao?

Toby Willis

Trong một căn phòng của bệnh viện được làm đầy với những máy ảnh, ba và má tôi, Scott và Janet Willis, đang ngồi và phát biểu với những phóng viên tin tức. Những gương mặt bao-phủ-bởi-sự-phỏng của ba má tôi đã cho lời làm chứng về sự chạm trán chớp nhoáng của họ với sự chết. Nhưng những vết thẹo bên ngoài chỉ là một phản chiếu của những vết thẹo xúc cảm nhiều sâu-xa hơn.Đứa em gái và năm anh em trai của tôi đã chết chỉ một tuần trước đây. Một mãnh kim loại đã bị bể từ phía sau của một chiếc xe vận tải lớn, đâm thủng bình xăng của chiếc xe ven (minivan) của ba má tôi. Chiếc xe đã nổ tung thành những ngọn lửa, ngay lập tức đốt cháy cho đến chết bốn người anh em trai và đứa em gái út của tôi. Ba má tôi và người em Ben đã thoát khỏi chiếc xe ven và đã được chuyển nhanh vào bệnh viện. Ben đã không cầm cự nổi trong đêm đầu tiên.

Trước những máy ảnh, ba của tôi đã cám ơn những người mà đã giúp đở một cách rộng lượng cho gia đình chúng tôi trong lúc cần thiết của chúng tôi. Ba tôi, một thầy giáo phổ thông từ Chicago, đã chúc phước cho những người của Milwaukee, những người mà như người Samaritan tốt, đã đến giúp đở một người du lịch bị ngã xuống. Ông đã vui mừng vì có cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của ông một cách công cộng.

Nhưng đã có một cái gì đó đã làm buổi tường thuật báo chí này khác biệt. Ba tôi không chỉ là một thầy giáo dạy học, mà còn là một mục sư của một nhà thờ nhỏ ở Chicago. Như một người đàn ông mà đã dâng cuộc đời của mình để phục vụ Thượng Đế, làm thế nào mà ông có thể hành động với cái gì được coi quá hiển nhiên như là một bi kịch? Nếu có một Thượng Đế, thì làm thế nào Ngài đã có thể cho phép việc như thế này xảy ra?

Ba tôi đã bắt đầu buổi đàm luận báo chí bằng sự nhắc đến một câu Thi-thiên trong Kinh Thánh. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn; sự khen-ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. 1 Tại sao lại là câu Thi-thiên này? Mặc dù đang ở trong tình trạng đau đớn thân-thể và tinh-thần, ông đã hiểu từ sự đọc Lời của Thượng Đế mà ông đã tin tưởng rằng Thượng Đế là tốt.

Dựa vào sự chấm dứt của lời phát biểu đã chuẩn bị sẵn của ông, ba tôi đã trã lời những câu hỏi từ những phóng viên. Họ đã lịch sự và động lòng thương xót. Nhưng, cũng như hầu hết những người thông minh làm, họ đã hỏi một cách lịch sự nếu ba tôi có thể làm sáng tỏ câu hỏi cổ xưa, “Tại sao những việc xấu lại xãy ra cho những người tốt?”

Nó thì khó khăn đủ để tôn vinh Thượng Đế một cách công cộng trong những lần đau đớn và đau khổ. Nhưng ai có thể giải thích một cách có lý do tại sao? Những vấn đề của niềm tin có rơi ra ngoài những lời giải thích cho lý do đó không? Với sự quay phim của những máy ảnh, ba tôi đã phải đối diện những câu hỏi thành thật của thực tế.

Ba tôi đã tuyên bố rằng ông biết “Thượng Đế có những lý do và Thượng Đế là tốt.” Thêm vào đó Kinh Thánh nói với chúng ta rằng mọi việc hiệp lại với nhau làm ích cho những người mà yêu mến Thượng Đế.2 Kinh Thánh cũng cho ví dụ về những người trong quá khứ, cho thấy thế nào Thượng Đế đã thay đổi về những việc mà xuất hiện như bi-kịch trở thành điều tốt. Ví dụ hay nhất là câu chuyện của Joseph, đã thuật lại trong sách Sáng-thế-ký. Trong kiến thức giới hạn của chúng ta về quá khứ và hiện tại và sự bất lực của chúng ta để thấy tương lai, chúng ta đơn giản chưa thấy được câu chuyện kết cuộc.

Ba tôi đã trã lời câu hỏi của nhà báo bằng sự từ chối để được gọi là tốt. “Chúng ta không phải là những người đặc biệt,” ba tôi nói. “Chúng ta là những kẻ có tội như mọi người khác, chỉ có những kẻ có tội mới được cứu bởi ân-điển của Thượng Đế.” Như một người đã nghiên cứu Kinh Thánh, ba tôi đã biết và đã chú ý tới tiêu chuẩn tốt của Thượng Đế. Thêm vào câu hỏi mà phải được trả lời bởi tất cả những người thật thà đó là, có ai trong bất cứ chúng ta là người tốt hay không?

Khi so sánh với điều tốt của Thượng Đế, cho dù những người nhân từ nhất, khéo léo nhất, và đạo đức nhất cũng không đủ tiêu chuẩn của Ngài. Đó là cái gì mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi.

Những tiêu chuẩn của Thượng Đế cho chúng ta thì cao hơn nhiều so với những tiêu chuẩn của chúng ta. Hãy khảo sát những chi tiết về Luật-pháp mà Ngài đã ban cho Môi-se. Hãy nhìn vào cuộc đời giảng đạo của Chúa Giê-xu trên Núi. Thượng Đế mong rằng chúng ta cũng phải yêu những kẻ thù của chúng ta và làm điều tốt cho những người mà ghét chúng ta. 3

Chúa Giê-xu đã tuyên bố rõ ràng rằng, không ai là tốt cả nhưng chỉ có Một người, đó là, Thượng Đế. 4 Thánh-đồ Phao-lô đã giải thích tội lỗi của chúng ta và đã kết luận rằng tất cả mọi người đã có tội và thiếu mất sự vinh hiển vủa Đức Chúa Trời. 5 Làm người công bằng, Thượng Đế đã tuyên bố rằng Ngài sẽ thưởng thích đáng cho những việc làm của chúng ta, mà trong đó Kinh Thánh nói tiền công của tội lỗi là sự chết. 6

Sự hiểu biết về Thượng Đế nhận xét chúng ta như thế nào, và sự trừng phạt mà chúng ta được nhận, ba tôi đã nhấn mạnh một cách đúng đắng với phóng viên nhà báo rằng “câu hỏi thật sự nên được đổi thành, tại sao những việc tốt lại xảy ra cho những người xấu?”

Nhưng một cách biết ơn rằng Thượng Đế không chỉ công bằng, mà còn tử tế. Như Chúa Giê-xu, Ngài đã trở thành một người đàn ông và đã sống một cuộc đời không có tội. Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự và do đó Ngài đã có thể lấy đi sự trừng phạt của chúng ta trong nơi của chúng ta. 7 Tại sao việc xấu đã xãy đến cho người tốt duy nhất? Nó đã xãy ra như vậy để việc tốt có thể xãy đến cho người xấu!

Thông điệp trung tâm của Kinh Thánh đó là Thượng Đế ban cho sự tha tội cho tất cả những tội nhân nếu họ chấp nhận trách nhiệm cho tội lỗi của họ, nài xin cho sự khoan hồng, và nhận Chúa Giê-xu như là người thay thế cho họ. 8

Mặc dù Thượng Đế cho chúng ta sự tha thứ tự do này, nó không phải là không có hậu quả. Thượng Đế mong muốn chúng ta sẵn sàng thay đổi và hứa giúp chúng ta vượt qua bản chất của chúng ta mà dẫn đến tội lỗi. Đây là lý do mà hầu hết người ta từ chối sự tha thứ của Thượng Đế. Chúng ta muốn sự tự do hoàn toàn từ mọi quyền lực cao hơn. Chúng ta không muốn từ bỏ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta thích nó quá nhiều!

Nhưng còn có những hậu quả khác khi tiếp nhận hay từ chối sự tha thứ của Thượng Đế. Làm Thượng Đế, Người Sáng Tạo và người ban cho cuộc sống, Chúa Giê-xu đã sống lại từ sự chết và hứa sẽ phán xét chúng ta một ngày nào đó. Những người mà tiếp nhận sự tha thứ của Ngài, Ngài sẽ đón mời vào thiên đàng của Ngài, cho họ sự sống đời đời và một bản chất vô tội. Còn những người mà từ chối sự ban cho của Ngài, Ngài sẽ đem họ xuống địa ngục, nơi mà đầy sự đau đớn và có lửa đời đời.

Vì vậy sự chọn lựa là trước khi có chúng ta – ăn năn và đặt niềm tin vào Thượng Đế và lời của Ngài, hay là từ chối sự tha thứ của Ngài và tự kết án chúng ta đến sự trừng phạt. Mặc dù đó là một sự lựa chọn của niềm tin, là tin tưởng vào cái gì đó mà không thể thấy được, nhưng không phải là không có lý do. 9 Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận sự tha thứ của Thượng Đế trước đây, hãy làm điều này hôm nay. Thượng Đế hứa là sẽ luôn lắng nghe sự cầu nguyện này từ người có tội. 10

Nếu bạn có thêm những câu hỏi, tôi thúc dục bạn nên đọc sách Rô-ma và đánh giá cho chính bạn nó nói gì. Tốt hơn nữa, hãy đọc hết trọn cuốn Kinh Thánh. Nhưng đừng từ chối sự ban cho của Thượng Đế. Vì thêm vào đó, lần tới bạn đang lái xe, bạn không biết ở đâu là nơi dừng chân mà bạn sẽ đến.

1 Thi-thiên 34:1.
2 Rô-ma 8:28.
3 Ma-thi-ơ 5:43-44.
4 Lu-ca 18:19.
5 Rô-ma 3:23.
6 Rô-ma 6:23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.
7 Rô-ma 5:19. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người [A-đam] mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.
8 Giăng 3:16. Vì Đức Chúa Trời yêu-thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy thì không bị hư-mất mà được sự sống đời đời.
9 Ê-sai 1:18. “Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau,” Đức Giê-hô-va phán, “Dầu tội các ngươi như hồng-điều, sẽ trở nên trắng như tuyết.”
10 Rô-ma 10:13. Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.

Tất cả những câu Kinh Thánh được trích từ New King James Version.

Chuyển ngữ: D. Ngô

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s