Lời Hứa của Thiên Đàng

John F. MacArthur

Mô tả ngắn

Sứ điệp đầy quyền năng của John MacArthur làm cho bài này trở nên một bản truyền thông lớn cho những người hiếu kỳ về cách làm thế nào để lên thiên đàng. Một bản bán chạy nhất.

Trọn bản văn

Thiên đàng sẽ giống như cái gì?

Thiên Đàng là một nơi tuyệt diệu hơn là chúng ta có thể bao giờ bắt đầu tưởng tượng. Đó là một nơi đầy sự thỏa lòng, sự đẹp đẻ, sự bình an và hạnh phúc mà sẽ không bao giờ kết thúc.

Tại sao? Bởi vì thiên đàng cũng là một nơi sẽ không có tội lỗi hay khổ sở, không có buồn rầu hay đau đớn. Đó là một nơi mà sẽ không có cải lộn hay bất bình, không có thất vọng hay than khóc — bởi vì sẽ không có gì ở đó làm cho chúng ta buồn. Và trong thiên đàng chúng ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì mà làm buồn lòng Chúa. Continue reading “Lời Hứa của Thiên Đàng”

Advertisement

Hãy vui mừng, Đấng Christ Sống!

Tóm tắt: Với niềm tin trong Đấng Christ, chúng ta có thể đối diện với tương lai mà không hềsợ hãi, tin cậy đặt để tương lai của mình vào Ngài, và có niềm hy vọng vào đời sống vĩnh hằng !

Nội dung:
“Vì Chúa Giê-xu sống,
Tôi có thể đối diện với tương lai,
Vì Chúa Giê-xu sống,
Bao sợ hãi đều bay mất đi,
Vì tôi biết,
Chúa nắm giữ tương lai,
Và cuộc đời thật đáng sống thay,
Bởi Chúa Giê-xu sống.”
–Bill and Gloria Gaither

Hãy vui mừng, Đấng Christ sống! Và vì bởi Ngài sống, nên điều đó thay đổi mọi sự trên thế gian này ! Continue reading “Hãy vui mừng, Đấng Christ Sống!”

Nếu… Thì Sao

Mô tả ngắn: Nếu Kinh Thánh sau hết lại có thật thì sau? Khi đó chỉ có một con đường để bảo đãm vận mệnh chắc chắn mà thôi – bằng cách tin vào Chúa Giê-xu Christ. Một sự tái tạo của sự yêu chuộng kinh điển.

Trọn Bản:Nếu Kinh Thánh có Thật thì sao? Nếu thật sự có đời sống sau khi chết thì sao… Chúa luôn phán xét tội lỗi… Chúa Giê-xu Christ là con đường duy nhất tới Thiên Đàng… Địa Ngục có tồn tại? Rồi bạn sẽ nói gì?

Bạn không thể đổ thừa cho Chúa: Ngài đã mở sẵn cho bạn con đường để được cứu rồi: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội…” (1 Ti-mô-thê 1:15). Continue reading “Nếu… Thì Sao”