Chúa Bình An

Billy Graham giải thích, “Sự bình an của Thượng Đế là thật, và nó trở thành thực tế khi nào các ông và các bà trở về với Đấng Christ và đi theo Ngài như là Thượng Đế.” Hãy chia xẽ thông điệp của Chúa Bình An với những người bạn và những người thân của bạn nhân mùa Chúa Giáng Sinh này.

Bất cứ nơi đâu mà bạn nhìn hôm nay, sự bình an dường như thiếu kém. Mỗi ngày các đầu đề dường như nói đến một khủng hoảng chính trị mới nào đó mà đang đe dọa để đắm chìm toàn thế giới vào trong một sự hỗn loạn. Các tòa án tràn ngập những người liên quan trong những cuộc xung đột, và hàng triệu người điên cuồng tìm kiếm một cái gì đó – bất cứ cái gì -mà sẽ đem lại cho họ sự bình an của tâm hồn giữa những áp lực của đời sống hằng ngày. Continue reading “Chúa Bình An”

Advertisement

Tra Cứu Kinh Thánh Ở Đâu Khi Bạn…

Lời Mô Tả Ngắn: Đoạn văn ngắn nầy cung cấp cho mọi người những chủ đề để học Kinh Thánh cùng những câu Kinh Thánh để đọc tùy theo chủ đề đó.

Trọn bản văn:
Cần yên nghỉ và bình an… Ma-thi-ơ 11:25-30
Lo lắng . . . Ma-thi-ơ 6:19-34
Cô Ðơn hay sợ hãy . . . Thi Thiên 23
Cần tâm trí được yên tịnh . . . Giăng 14:27; Phi-líp 4:6-8
Thất vọng vì người khác . . . Thi Thiên 27
Trở nên cay đắng hay chỉ trích . . . 1 Cô-rinh-tô 13
Phạm tội . . . Thi Thiên 51; 1 Giăng 1
Nản chí . . . Thi Thiên 34
Cảm thấy Đức Chúa Trời dường như ở xa . . . Thi Thiên 139
Suy nghĩ rằng thế gian dường như lớn hơn Đức Chúa Trời . . . Thi Thiên 90 Continue reading “Tra Cứu Kinh Thánh Ở Đâu Khi Bạn…”