Đấng Tạo Hóa: Sự Tin Tưởng hay Điều Tưởng Tượng?

Lee Strobel

Sự Liên Hiệp của Khoa Học và Niềm Tin

Có nhiều sự hiểu lầm về niềm tin. Một số người tin rằng niềm tin thật sự trái ngược với những sự thật. “Điểm toàn diện của niềm tin,” Michael Shermer đã đùa cợt, chủ bút của tờ báo Người Thẩm Tra Hoài Nghi, “là tin bất kể bằng chứng, mà là rất trái ngược với khoa học” (Chúng Ta Tin Thế Nào, 123).

Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không phải là sự hiểu biết của tôi. Tôi xem niềm tin như là đang ở trong một bước cần thiết cùng theo chiều hướng mà những sự thật của khoa học và lịch sử hướng về Thượng Đế. Nó đang đáp lại với những sự thật đó bằng cách bồi đắp lòng tin vào Thượng Đế – một bước mà hoàn toàn bảo đảm bởi chứng cớ bổ sung. Continue reading “Đấng Tạo Hóa: Sự Tin Tưởng hay Điều Tưởng Tượng?”

Advertisement