Cách Chửa Lành

Mô tả ngắn: Có một “căn bệnh” còn khủng khiếp hơn ung thư — một căn bệnh tâm linh được gọi là tội lỗi.

Trọn bản văn: Một nhân viên điều hành thương mại lâu năm và bạn của nhiều người đã chết chỉ hai tháng sau khi các bác sĩ phát hiện ra ông bị ung thư. Không ai biết Chuck đã mang bệnh bao lâu mà không biết nó có đó. Và việc mà anh ta không biết bệnh của mình đã không tránh khỏi căn bệnh tấn công anh từ bên trong và sau cùng lấy đi sự sống của anh.

Thực sự, tất cả chúng ta đều có một “căn bệnh” chết chóc trong chúng ta. Một vài người chối nhận sự hiện hữu của nó. Một số khác biết rằng nó có đó nhưng từ chối công nhận quyền năng của nó có thể giết chết chúng ta. Một số khác công nhận sự hiểm nguy của họ nhưng tin chắc họ sẽ có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề sau này. Continue reading “Cách Chửa Lành”

Advertisement

Bạn Đang Đi Đâu?

Xảy ra qúa đột ngột: một chỗ quẹo trên đường, một quang cảnh mù mờ đột ngột của một tài xế đang đến gần, và rồi một âm thanh của kim loại kêu răng rắc thật khủng khiếp.

Tai nạn xảy ra quá nhanh đến nỗi mà dường như là một giấc mơ xấu. Nhưng nó đã xảy ra. Thật kỳ lạ thay, không ai trong chúng tôi bị thương nặng. Đó là một trong những phép lạ nhỏ trong đời sống.

Nhưng nếu tôi chết khi chiếc xe vận tải bất ngờ đụng vào chiếc xe hơi của tôi thì sao? Bất cứ ai trong chúng ta có thể chết ngay tức khắc. Ai biết cuộc sống bao lâu? Một tháng? Một năm? Kinh Thánh có chép về cuộc sống của chúng ta như “hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). Cuộc sống ngắn ngủi, vàkết cuộc của nó được dấu kín. Nhưng bạn biết, nếu tôi chết ngày hôm đó, tôi biết chính xác tôi ở nơi đâu ngay bây giờ. Hãy để tôi giải thích. Continue reading “Bạn Đang Đi Đâu?”

Làm Thế Nào Để Nói Chuyện Với Thượng Đế Trong Sự Cầu Nguyện

Lạy Cha chúng con,
Ở Trên Trời,
Danh Cha được nên Thánh,
Nước Cha được đến,
Ý Cha được nên,
ở đất,
Cũng như ở Trời,
Xin cho chúng con hôm nay,
đồ ăn đủ ngày,
Xin tha tội lỗi cho chúng con,
Như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con,
xin chớ để chúng con bị cám dỗ,
Mà cứu chúng con khỏi điều ác.
Vì nước,
quyền,
vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.
Ma-thi-ơ 6:9-13

“Đức Chúa Trời ôi, hãy dạy chúng con biết cầu nguyện,” những môn đồ của Chúa Giê-xu hỏi. Lời cầu nguyện đơn giãn này mà Chúa Giê-xu đã dạy những môn đồ của Ngài có thể cho chúng ta thấy làm thế nào để nói chuyện với Thượng Đế trong lời cầu nguyện. Continue reading “Làm Thế Nào Để Nói Chuyện Với Thượng Đế Trong Sự Cầu Nguyện”