Bạn Đang Đi Đâu?

Xảy ra qúa đột ngột: một chỗ quẹo trên đường, một quang cảnh mù mờ đột ngột của một tài xế đang đến gần, và rồi một âm thanh của kim loại kêu răng rắc thật khủng khiếp.

Tai nạn xảy ra quá nhanh đến nỗi mà dường như là một giấc mơ xấu. Nhưng nó đã xảy ra. Thật kỳ lạ thay, không ai trong chúng tôi bị thương nặng. Đó là một trong những phép lạ nhỏ trong đời sống.

Nhưng nếu tôi chết khi chiếc xe vận tải bất ngờ đụng vào chiếc xe hơi của tôi thì sao? Bất cứ ai trong chúng ta có thể chết ngay tức khắc. Ai biết cuộc sống bao lâu? Một tháng? Một năm? Kinh Thánh có chép về cuộc sống của chúng ta như “hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay” (Gia-cơ 4:14). Cuộc sống ngắn ngủi, vàkết cuộc của nó được dấu kín. Nhưng bạn biết, nếu tôi chết ngày hôm đó, tôi biết chính xác tôi ở nơi đâu ngay bây giờ. Hãy để tôi giải thích.

Tôi biết rằng nếu tôi đối diện với cái chết ngày đó, bây giờ tôi sẽ đang sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa ở trên trời. Tại sao? Bởi vì tôi đã làm đủ việc tốt để thuyết phục người giữ gôn thánh để tôi vào? Không. Tôi không thể bao giờ phá hủy những việc làm sai của tôi. Hay tôi cũng không thể che dấu những việc làm sai khỏi Thiên Chúa, Đấng biết và thấy tất cả. Tôi là một tội nhân, và không nói loanh quanh sự việc đó. “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma 3: 23).

Bạn thấy đó, không ai lên Thiên Đàng vì những gì họ làm hay không làm. Đúng hơn là, nó phụ thuộc vào điều bạn mời Đức Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của bạn và tha thứ cho bạn vì những tội lỗi của bạn. Chính Chúa Giê-xu nói, “Ta là đường đi, chân lý, và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6). Hơn nữa, “Vả ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, đều đo ùkhông phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Aáy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình” (Eâ-phê-sô 2:8-9). Bất cứ khi nào tôi chết, tôi sẽ vào Thiên Đàng chỉ vì những gì Đấng Christ đã hoàn thành cho tôi.

Chúa Giê-xu, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá, thật sự xả thân mình để đền tội cho chúng ta. Ngài đã làm điều này vì Ngài yêu bạn và tôi và muốn chúng ta nhận toàn bộ sự tha thứ và sự sống đời đời. Cứu Chúa phán hứa, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đãsai Ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.” (Giăng 5:24).

Những hy vọng của bạn cho tương lai là gì? Bạn có mọng đợi đatï đến những mục tiêu có ý nghĩa cho bạn, đạt được hạnh phúc và thành công mong muốn của bạn không? Tôi mong ước bạn đạt điều tốt nhất trong tất cả những điều này, nhưng hãy nhớ — cuộc hành trình quan trọng nhất của bạn đến thì bạn chết. Tôi khuyên bạn chắc chắn rằng Đấng Christ sẽ là bạn đồng hành của bạn trong ngày đó là Cứu Chúa riêng tư của bạn thoát khỏi sự trừng phạt tội lỗi.

Ngài ban cho bạn sự sống. Bạn có tiếp nhận bằng cách đón nhận Ngài không? Kìa, hiện nay là thì thuận tiện, kìa hiện nay là thì cứu rỗi” (2 Cô-rinh-tô 6:2).

Do Lê Ái Huệ chuyển ngữ.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s