Cách Chửa Lành

Mô tả ngắn: Có một “căn bệnh” còn khủng khiếp hơn ung thư — một căn bệnh tâm linh được gọi là tội lỗi.

Trọn bản văn: Một nhân viên điều hành thương mại lâu năm và bạn của nhiều người đã chết chỉ hai tháng sau khi các bác sĩ phát hiện ra ông bị ung thư. Không ai biết Chuck đã mang bệnh bao lâu mà không biết nó có đó. Và việc mà anh ta không biết bệnh của mình đã không tránh khỏi căn bệnh tấn công anh từ bên trong và sau cùng lấy đi sự sống của anh.

Thực sự, tất cả chúng ta đều có một “căn bệnh” chết chóc trong chúng ta. Một vài người chối nhận sự hiện hữu của nó. Một số khác biết rằng nó có đó nhưng từ chối công nhận quyền năng của nó có thể giết chết chúng ta. Một số khác công nhận sự hiểm nguy của họ nhưng tin chắc họ sẽ có nhiều thời gian để giải quyết vấn đề sau này. Continue reading “Cách Chửa Lành”

Advertisement