Sự Huyền Diệu của Lễ Giáng Sinh

Từ bậc thấp hèn, Giô-sép và Ma-ri là những người không quan trọng từ một thành phố không đáng kể. Cặp vợ chồng nông dân xuất hiện là những con cờ bất lực được nói đến trong phong trào lịch sự phàm tục. Nhưng khi họ bắt đầu lên đường tới Bết-lê-hem, Thượng Đế sắp đặt một cảnh tượng cho sự giáng sinh của con Trai Ngài. Hài nhi mà Ma-ri có mang không phải là Sê-sa, một con người sẽ được tuyên bố là Thượng Đế, nhưng là một sự huyền diệu trọng đại hơn nhiều – Thượng Đế đã trở thành con người!

Khi họ đến, thì không còn nơi nào để trú ẩn, chỉ là một chuồng ngựa thô sơ. Có sự nhục nhã của sân nuôi súc vật hôi hám mà Con Trai Thượng Đế được sanh ra trong trần gian – không phải như một hoàng tử mà như là một người bần cùng. Chúng ta không bao giờ quên rằng đây chính là nơi Cơ-đốc giáo đã bắt đầu-và nơi nó luôn luôn khởi đầu. Nó bắt đầu với ý nghĩa cần thiết, một ý nghĩa ân huệ cho sự thiếu hụt. Đấng Christ đến cho sự cần thiết. Một cách tuyệt đối, Ngài được sanh ra trong những người mà “yếu tâm linh.” Continue reading “Sự Huyền Diệu của Lễ Giáng Sinh”

Advertisement

Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn

Dr. Willard M. Aldrich

Có một phước lành đặc biệt trong thông điệp Giáng Sinh mà thường bị thiếu mất bởi nhiều người. Sự sinh ra của Chúa Giê-xu không chỉ đơn giản là một sự thật thú vị của lịch sử mà hoàn toàn không liên quan tới cuộc sống hiện tại của bạn nhưng có lẻ nó có một ý nghĩa trực tiếp trong nó.Khi thiên sứ đã loan truyền sự sinh ra của Chúa Giê-xu tới những người chăn chiên, sự quan trong cá nhân của việc xuống trần gian của Ngài được nhấn mạnh. Ngài nói, “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11).

Bạn có bao giờ nghĩ rằng bởi vì bạn mà Đấng Cứu Rỗi đã được sinh ra không? Bạn có nhận biết rằng khi Thượng Đế đã gửi Con của Ngài xuống thế gian, thì Ngài đã gửi Ngài để trở thành Đấng Cứu Rỗi của bạn không? Hãy lắng nghe lời của thiên sứ đưa tin, “tôi mang đến cho bạn tin tức tốt lành về sự vui mừng lớn vì bạn mà được sinh ra một Đấng Cứu Rỗi.” Đúng vậy điều đó là vì bạn mà Chúa Giê-xu đã đến. Continue reading “Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn”

Còn Mấy Ngày Nữa Thì Đến Giáng Sinh?

“Mẹ, con không thể đợi đến Lễ Giáng sinh!” Claire đã thét lên khi cô đã làm một cái bánh xe đẩy.

“Mẹ biết, Claire,” Mẹ nói. “Con chỉ phải đời thêm vài ngày nữa thôi.”

Đứa em trai của Claire, Camden, đã hỏi, “Còn mấy ngày nữa thì đến Giáng Sinh?”

Mẹ cười. “Chỉ còn năm ngày nữa! Trong khi chúng ta đợi, chúng ta nói về tại sao chúng ta có Giáng Sinh.”

Claire trả lời nhanh chóng, “Ô, con biết,” . “Đó là khi Chúa Giê-xu được sinh ra!”

“Đúng rồi!” Mẹ trả lời. “Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta về món quà của Thượng Đế cho toàn thế giới – là Chúa Giê-xu Con của Ngài. Thượng Đế nói rằng khi Chúa Giê-xu lớn lên thì Ngài sẽ ‘cứu dân của Ngài khỏi tội lỗi'” (Ma-thi-ơ 1:21). Continue reading “Còn Mấy Ngày Nữa Thì Đến Giáng Sinh?”