Lời Cầu Nguyện Trong Ngày Tạ Ơn

Kính lạy Chúa, một lần nữa khi con ngồi tại bàn ăn trong ngày lễ Tạ Ơn, con muốn cám ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài đã ban cho con.

Cám ơn Ngài vì thỏa đáp những nhu cầu của con mỗi ngày – về thức ăn, chốn ở và quần áo. Và thêm nhiều điều hơn nữa Ngài cung cấp mà con thường nhận chúng như là sẵn có.

Cám ơn Ngài đã ban cho con gia đình và những người bạn để làm cuộc sống con được trọn vẹn. Cám ơn Ngài, vì dù khi chúng con ở cách xa hàng dặm, chúng con được ràng buộc bởi những sợi dây của tình yêu Ngài.

Và con cám ơn Ngài vì con sống trong một đất nước nơi mà con tự do thờ phượng Ngài và đọc Lời Ngài Continue reading “Lời Cầu Nguyện Trong Ngày Tạ Ơn”

Advertisement