Sự Huyền Diệu của Lễ Giáng Sinh

Từ bậc thấp hèn, Giô-sép và Ma-ri là những người không quan trọng từ một thành phố không đáng kể. Cặp vợ chồng nông dân xuất hiện là những con cờ bất lực được nói đến trong phong trào lịch sự phàm tục. Nhưng khi họ bắt đầu lên đường tới Bết-lê-hem, Thượng Đế sắp đặt một cảnh tượng cho sự giáng sinh của con Trai Ngài. Hài nhi mà Ma-ri có mang không phải là Sê-sa, một con người sẽ được tuyên bố là Thượng Đế, nhưng là một sự huyền diệu trọng đại hơn nhiều – Thượng Đế đã trở thành con người!

Khi họ đến, thì không còn nơi nào để trú ẩn, chỉ là một chuồng ngựa thô sơ. Có sự nhục nhã của sân nuôi súc vật hôi hám mà Con Trai Thượng Đế được sanh ra trong trần gian – không phải như một hoàng tử mà như là một người bần cùng. Chúng ta không bao giờ quên rằng đây chính là nơi Cơ-đốc giáo đã bắt đầu-và nơi nó luôn luôn khởi đầu. Nó bắt đầu với ý nghĩa cần thiết, một ý nghĩa ân huệ cho sự thiếu hụt. Đấng Christ đến cho sự cần thiết. Một cách tuyệt đối, Ngài được sanh ra trong những người mà “yếu tâm linh.” Continue reading “Sự Huyền Diệu của Lễ Giáng Sinh”

Advertisement