Bạn Thì Quí Báu Trong Tầm Mắt Của Ngài

Chúa Giê-xu yêu những đứa trẻ nhỏ,
Tất cả những đứa trẻ của thế giới.
Đỏ và vàng, đen và trắng,
Chúng thì quí báu tron tầm mắt của Ngài.
Chúa Giê-xu yêu những đứa trẻ nhỏ của thế giới.
— C.H. Woolston

Có bao giờ ai đã nói với bạn rằng bạn đặc biệt thế nào không? Có bao giờ ai đã nói bạn rằng họ yêu bạn không? Bạn có biết rằng có một người rất quan trọng mà yêu bạn và đã là một đứa trẻ như bạn không? Ngài cũng có những người bạn giống như bạn. Ngài cười và đôi khi khóc la cũng như bạn. Bạn có biết người quan trọng như vầy là ai không? Tên Ngài là Giê-xu, Ngài là con duy nhất của Thượng Đế, và Ngài yêu bạn rất nhiều. Trong khi Chúa Giê-xu một lần đã là một đứa trẻ chỉ giống như bạn, thì có điều gì đó rất khác biệt về Ngài – Chúa Giê-xu cũng là (và vẫn là) Thượng Đế và ngày nay Ngài sống với Thượng Đế trên thiên-đàng! Hãy để tôi kể cho bạn một câu chuyện về Chúa Giê-xu yêu thương những đứa trẻ như bạn nhiều như thế nào. Continue reading “Bạn Thì Quí Báu Trong Tầm Mắt Của Ngài”

Advertisement