Ký Ức Lễ Tạ Ơn

Mô tả ngắn: Lễ Tạ Ơn hơn là dịp để coi bóng đá và ăn gà tây. Đó là dịp để phản ánh sự chu cấp của Chúa trong đời sống của chúng ta và trong suốt lịch sử. Bài này khuyến khích đọc giả tạo nên những ký ức Lễ Tạ Ơn có ý nghĩa và cung cấp chổ trống để ghi niệm chúng cho tương lai.

Trọn bản văn: Những năm đầu tiên của những người Pilgrim ở Plymouth là một câu chuyện đáng ghi nhớ về đức tin và lòng can đảm. Đọc về sự thành tín của Chúa đối với họ khuyến khích tôi tin Chúa hơn trong đời sống của chính tôi.

Trong nhà tôi vào Lễ Tạ Ơn, chổ của mỗi người ở bàn ăn được đặt 5 hột bắp, một cái thiệp và một cây viết. Những hột bắp là một sự nhắc nhở cho chúng tôi về những khẩu phần ít ỏi mà dân Pilgrim đã sống nhờ vào trong suốt ba năm đầu ở Plymouth. Sau khi chúng tôi đọc câu chuyện của dân Pilgrim, mỗi người chia xẻ năm điều mà mình biết ơn đến trong suốt năm qua. Chúng tôi kế đến nắm tay nhau và dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa vì những ơn phước dư dật và những cách mà chúng tôi đã thấy Ngài làm việc trong đời sống chúng tôi. Continue reading “Ký Ức Lễ Tạ Ơn”

Advertisement