Hy Vọng cho Ngày Đầu Năm

Ted Griffin

Tóm tắt:Bạn có thể có được niềm hy vọng mới vì chính Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ đem đến cho bạn tình yêu thương, sự tự do, tình bạn, mục đích sống, sự tự tin trong cuộc sống vàmột đời sống vĩnh hằng.

Bản dịch:

Hy vọng cho bạn trong năm mới cũng rõ ràng như chính lời hứa của Thượng Đế. Kinh Thánh đem đến cho bạn sự tin cậy vào tương lai–niềm tin ấy không phải dựa trên tài khéo léo hay sự định đoạt của chính bạn, mà niềm tin ấy được dựa trên tình thương yêu và lòng thương xót của Thượng Đế. Không có bất cứ điều gì trong năm mới này– giá cả tăng vọt, nạn thất nghiệp, những nan đề trong gia đình–phải, không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được niềm hy vọng vững chắc này.

Tiên tri Giê-rê-mi đã biết được điều bí mật này: ” Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.” ( Giê-rê-mi 17:7). Thượng Đế–Đấng có quyền tể trị trên mọi loài và vũ trụ, Đấng chăm sóc về mọi vấn đề bạn của bạn–chỉ có Thượng Đế này mới có thể tạo dựng cho bạn một tương lai vững chắc mà thôi. Continue reading “Hy Vọng cho Ngày Đầu Năm”

Advertisement

Chúc Mừng Năm Mới!

Năm mới này, những tâm nguyện sẽ không bị thất tín nếu chúng ta giao phó gánh nặng của tội lỗi chúng ta cho Chúa (với lời cầu nguyện.)

Liệu năm nay có là một năm mới hạnh phúc hơn nếu chúng ta giữ đúng tất cả những tâm nguyện sẽ làm tốt hơn? Nếu bạn như hầu hết chúng ta, bạn thấy rằng dễ dàng hơn để mà khấn hứa hơn là giữ lấy mà thực hiện. Đó là bản tánh con người. Đã là như vậy từ thuở ban đầu.

Cách đây mười chín thế kỷ, một người đàn ông ở Hy-lạp đã viết một lá thơ cho một nhóm người ở Rome. Trong một đoạn, sứ đồ Phao-lô đã chia xẽ với họ những tranh đấu nội tâm của chính ông khi ông đo lường giữa đúng và sai. Những thú nhận thật thà của ông sẽ được chúng ta -những người hằng năm quyết tâm làm tốt hơn – thông hiểu. Continue reading “Chúc Mừng Năm Mới!”

Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn

Dr. Willard M. Aldrich

Có một phước lành đặc biệt trong thông điệp Giáng Sinh mà thường bị thiếu mất bởi nhiều người. Sự sinh ra của Chúa Giê-xu không chỉ đơn giản là một sự thật thú vị của lịch sử mà hoàn toàn không liên quan tới cuộc sống hiện tại của bạn nhưng có lẻ nó có một ý nghĩa trực tiếp trong nó.Khi thiên sứ đã loan truyền sự sinh ra của Chúa Giê-xu tới những người chăn chiên, sự quan trong cá nhân của việc xuống trần gian của Ngài được nhấn mạnh. Ngài nói, “Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa” (Lu-ca 2:10-11).

Bạn có bao giờ nghĩ rằng bởi vì bạn mà Đấng Cứu Rỗi đã được sinh ra không? Bạn có nhận biết rằng khi Thượng Đế đã gửi Con của Ngài xuống thế gian, thì Ngài đã gửi Ngài để trở thành Đấng Cứu Rỗi của bạn không? Hãy lắng nghe lời của thiên sứ đưa tin, “tôi mang đến cho bạn tin tức tốt lành về sự vui mừng lớn vì bạn mà được sinh ra một Đấng Cứu Rỗi.” Đúng vậy điều đó là vì bạn mà Chúa Giê-xu đã đến. Continue reading “Những Phước Lành Giáng Sinh Cho Bạn”