Hy Vọng cho Ngày Đầu Năm

Ted Griffin

Tóm tắt:Bạn có thể có được niềm hy vọng mới vì chính Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ đem đến cho bạn tình yêu thương, sự tự do, tình bạn, mục đích sống, sự tự tin trong cuộc sống vàmột đời sống vĩnh hằng.

Bản dịch:

Hy vọng cho bạn trong năm mới cũng rõ ràng như chính lời hứa của Thượng Đế. Kinh Thánh đem đến cho bạn sự tin cậy vào tương lai–niềm tin ấy không phải dựa trên tài khéo léo hay sự định đoạt của chính bạn, mà niềm tin ấy được dựa trên tình thương yêu và lòng thương xót của Thượng Đế. Không có bất cứ điều gì trong năm mới này– giá cả tăng vọt, nạn thất nghiệp, những nan đề trong gia đình–phải, không có bất cứ điều gì có thể thay đổi được niềm hy vọng vững chắc này.

Tiên tri Giê-rê-mi đã biết được điều bí mật này: ” Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.” ( Giê-rê-mi 17:7). Thượng Đế–Đấng có quyền tể trị trên mọi loài và vũ trụ, Đấng chăm sóc về mọi vấn đề bạn của bạn–chỉ có Thượng Đế này mới có thể tạo dựng cho bạn một tương lai vững chắc mà thôi.

Người chưa bao giờ tin Đức Chúa Giê-xu Christ có thể nhìn cuộc sống như tuyệt vọng. Và, xét cho cùng, người ấy đúng, vì bởi không có Đấng Christ người ” không có hy vọng, và không có Đức Chúa Trời trên thế gian.” ( Ê-phê-sô 2: 12).

Nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ đem đến cho bạn những điều mà bạn không bao giờ mua được và cũng không có người nào chiếm lấy của bạn được

tình yêu thương không dựa trên sự cảm nhận hay giá trị của chính bạn mà dựa trên sự thương xót không bao giờ hết của Thượng Đế (Rô-ma 5:8).

sự tự do hiểu biết và cảm nhận được Thượng Đế vì bởi Chúa Giê-xu Christ đã gánh tội lỗi thay cho chúng ta. ( I Phi-e-rơ 3: 18).

…một tình bạn không bao giờ làm cho bạn phải chán ngán thất vọng vì Chúa Giê-xu đã hứa: ” Ta sẽ không xa rời ngươi, không lìa bỏ ngươi đâu” ( Hê-bơ-rơ 13:5).

lẽ sống vì bước theo Đấng Christ đem lại một cuộc sống thật ý nghĩa. (Giăng 14:6).

một tương lai vững chắc dựa trên lời hứa của Đấng Christ: ” Và ta sẽ trở lại!” (Giăng 14:3).

một nơi ở vĩnh cữu nơi mà những điều bất hạnh trên trái đất–sự ích kỷ, lòng căm thù, sự chết—điều sẽ mất đi ( Khải huyền 21:4).

Khi bạn bước vào năm mới này, bạn sẽ dựa vào chính bản thân bạn và mong điều tốt nhất, hoặc là bạn có thể đặt hết hy vọng của mình trong Chúa. Qua niềm tin nơi Lời Chúa tâm hồn bạn sẽ tràn ngập niềm hy vọng không bao giờ tàn và một cuộc sống không bao giờ kết thúc.

” Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình” ( Thi Thiên 146:5) .

Do Hạ My chuyển ngữ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s