Những Quyết Tâm Của Năm Mới

Một năm mới. Thời điểm cho một sự bắt đầu mới. Việc làm những quyết tâm cho Năm Mới có thể là một dụng cụ mạnh mẻ cho việc lớn lên trong đức tin cho những người mà đã nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Rỗi cá nhân của họ.* Qúa trình làm những quyết tâm sẽ bắt đầu năm của chúng ta trong sự khiêm nhường trước Thượng Đế, nhận biết rằng chúng ta vẫn còn chỗ để lớn lên và cho thấy rằng sự sẵn sàng của chúng ta cho phép Ngài để uốn nắn chúng ta. Sự vật lộn hằng ngày để giữ những quyết tâm của chúng ta nhắc nhở chúng ta về sự phụ thuộc tuyệt đối của chúng ta vào Thượng Đế cho sức mạnh và sự khôn ngoan. Rồi nhìn lại khi năm tới chạy vòng đưa chúng ta đem đến sự vinh hiển cho Thượng Đế vì sự trung tín và tình yêu không-bao-giờ-chấm-dứt của Ngài như là Ngài đã làm việc trong đời sống của chúng ta.

Làm Thế Nào Để Làm Những Quyết Tâm Cho Thượng Đế

Nếu bạn đang nãn chí trong quá khứ vì sự thất bại để sống theo những quyết tâm của bạn, hãy chọn duy nhất một hay hai khía cạnh để tập trung vào năm này. Hãy học nhuần nhuyễn những bài học này để cho bạn có thể xây dựng dựa trên chúng trong những năm sắp đến. Hãy dùng những lời khuyên sau đây để phát triển những quyết tâm của bạn:

  1. HÃY XEM LẠI. Hãy hỏi Thượng Đế để bày tỏ những khía cạnh trong cuộc đời bạn mà tội lỗi hay sự bỏ bê thường xảy ra. Khi bạn cầu nguyện, hãy xem lại cuộc đời bạn trong ánh sáng của Lời Chúa. Nơi nào bạn không đạt tới?
  2. HÃY ĂN NĂN. Hãy thú nhận tội của bạn, giao sự điều khiển về khía cạnh đó trong đời của bạn cho Thượng Đế.
  3. HÃY KIÊN QUYẾT. Hãy kiên quyết trước Thượng Đế rằng bạn sẽ trung tín để vinh hiển Ngài trong mặt này của cuộc đời bạn trong năm này, nhận biết rằng chỉ bởi ân điển của Ngài mới có thể cho bạn thành công được.
  4. HÃY GHI LẠI. Hãy viết xuống những quyết tâm của bạn và dựa vào chúng thường xuyên trong năm.

Làm Thế Nào Để Giữ Lấy Những Quyết Tâm

Việc giữ lấy những quyết tâm trong Năm Mới đòi hỏi sự chú ý hằng ngày. Tin tưởng vào tài năng của chính chúng ta, chúng ta sẽ dễ dàng bị nản chí và chấp nhận sự thất bại. Mỗi ngày hãy giao phó ý định của bạn cho Thượng Đế, nhận biết sự quyết tâm bạn đã làm, và cho phép Thánh Linh của Ngài làm đầy bạn. Nếu bạn chùn bước, đừng chịu thua. Hãy thú tội về sự thất bại của bạn với Thượng Đế và kiên quyết một lần nữa để lớn lên trong mặt này của cuộc đời bạn. Hãy bắt đầu lại nơi mà bạn đang ở, đừng nhìn lại đằng sau nhưng cố tiếp tục “nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 3:14). Hãy dựa vào Thượng Đế cho sức mạnh để hoàn thành công việc và bạn cũng có thể kinh nghiệm sự vinh quang!

Và đừng làm theo thế giới này: nhưng để bạn được thay đổi bởi sự làm mới của tâm trí bạn, rằng bạn có thể chứng tỏ điều gì là tốt lành, có thể chấp nhận, và hoàn toàn, ý định của Thượng Đế. Rô-ma 12:2.

Những Quyết Tâm Trong Năm Mới Của Tôi

*Nếu bạn chưa bao giờ nhận Đấng Christ làm Đấng Cứu Rỗi cá nhân của bạn, thì bây giờ là thời điểm tốt nhất! Hãy nói chuyện với một người bạn Cơ-đốc-nhân hay mục sư của một nhà thờ địa phương để học thế nào để bắt đầu cuộc sống mới của bạn với Đấng Christ.

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s