Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa

Christin Ditchfield

Mô tả ngắn: Chúa Giê-xu nói rằng tấm lòng của chúng ta giống như những khu vườn. Khi Lời Chúa ăn rễ trong chúng ta và Thánh Linh Ngài ngự trong chúng ta, lòng của chúng ta có thể sinh sản ra những “quả” đẹp. Nhưng chăm sóc khu vườn của lòng chúng ta mỗi ngày thật là quan trọng. Bài này khuyến khích đọc giả tưới lòng mình bằng lời Chúa, nuôi dưởng chúng bằng lời cầu nguyện, và nhổ bỏ những cọng cỏ tội lỗi, nhưng quan trọng hơn hết là có một mối liên hệ cá nhân với “Chủ Nhà Vườn”, Chúa Giê-xu Christ.Trọn bản:
Cái hôn của mặt trời cho sự tha tội,
Bài ca của chim cho sự thưởng thích,
Một người ở gần lòng của Chúa hơn trong một khu vườn
Hơn là bất cứ nơi đâu khác trên mặt đất.
-Dorothy Frances Gurney Continue reading “Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa”

Advertisement