Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa

Billy Graham

  • Bình Nước
  • Đèn Pin
  • Máy Ra-đi-ô
  • Thêm Những Cục Pin
  • Thùng đựng đồ Y-tế
  • Những Cái Mền
  • Máy Phát Điện

Nếu những thành phố ở quốc gia của bạn bị nhắm bởi những tên lửa hay những đội thả bom của quân thù, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu một trận động đất cắt mất hết những mối thông tinh, nước, và những nguồn cung cấp điện? Bạn sẽ làm gì nếu một nhóm người bạo động cầm giữ bạn làm con tin? Hay nếu một cơn bão tàn phá nhà của bạn?

Sự cần thiết để quay về với Thượng Đế chưa bao giờ gấp rút như bây giờ!

Nếu chúng ta muốn được chuẩn bị trong thời điểm của thiên tai, chúng ta cần nhiều hơn là những cái đèn pin và bình nước. Chúng ta phải có một dụng cụ sống còn về tâm linh. Thượng Đế có những căn nhà chứa những đồ dùng cho chúng ta – an ủi, bình an, sức mạnh, và còn sự vui mừng nữa. Nhưng trước khi chúng ta có thể nhận sự dư dật này, chúng ta phải có được những điều kiện cần thiết sau đây: Continue reading “Danh Sách Của Bạn Để Kiểm Đồ Khi Gặp Tai Họa”