Làm Thế Nào Để Có Một Gia Đình Hạnh Phúc

Mô tả ngắn: Nhà (theo nghĩa tinh thần) là một nơi của sự an ninh, tình yêu thương, và sự chấp nhận, mà chỉ có thể có được nếu Đức Chúa Trời ở giữa đời sống gia đình. Bài học được yêu chuộng nhất này được tái dựng cho chúng ta những mẹo thực tế để đặt Chúa vào một thứ tự ưu tiên trong đời sống gia đình.

Trọn bản văn: Nha ø(hay mái gia đình) là gì? Có phải nó không gì hơn là một nhà hàng bán thức ăn nhanh, hay một khách sạn để cư ngụï, hay chỉ là một nơi để máng cái nón của bạn? Có phải nó chỉ là một căn nhà với một số tiền vay phải trả cho hết? Không, nhà là một mái ấm gia đình — người ta sống, lớn lên, học hỏi và sáng tạo cùng chung với nhau. Một cậu trai nhỏ đã giải thích nó rất rõ ràng khi cậu ta trả lời một phỏng vấn viên sau khi căn nhà cậu bị cháy rụi, “Chúng tôi vẫn còn có một mái nhà. Chúng tôi chỉ không có một căn nhà để đặt nó vào.” Continue reading “Làm Thế Nào Để Có Một Gia Đình Hạnh Phúc”

Advertisement