Ngọn Hải Đăng

Lindsay Terry

Thường thường vào một buổi chiều vui vẻ ở Portland, Maine, Henry Wadsworth Longfellow có thể được nhìn thấy trên đường đến Portland Head Light để viếng thăm bạn của anh ta, những người canh giữ ngọn hải đăng. Bây giờ, trên tấm bảng bằng đồng gần đó, hướng ra ngoài khơi, là khổ thơ cuối của bài thơ nổi tiếng của anh ta, Ngọn Hải Đăng.Chèo ra! chèo ra! Hỡi bạn, những thuyền uy nghi!
Và với chiếc cầu nổi của bạn nhịp cầu đại dương.
Hãy là của tôi để bảo vệ ánh sáng này khỏi bị che khuất.
Hãy là của bạn để đem con người đến gần với con người.

Vào nhiều đêm tối được báo trước, những chiếc thuyền được chất đầy hàng hóa đắt giá và hàng trăm hành khách và đoàn thủy thủ bị chọc thủng ra trên những mõm đá nhọn gần những cảng an toàn. Sự vắng mặt của những ngọn hải đăng làm cho đi đến cảng không dễ dàng. Kết quả là, hàng ngàn ngọn hải đăng được xây dựng trên toàn thế giới. Continue reading “Ngọn Hải Đăng”

Advertisement

Nếu… Thì Sao

Mô tả ngắn: Nếu Kinh Thánh sau hết lại có thật thì sau? Khi đó chỉ có một con đường để bảo đãm vận mệnh chắc chắn mà thôi – bằng cách tin vào Chúa Giê-xu Christ. Một sự tái tạo của sự yêu chuộng kinh điển.

Trọn Bản:Nếu Kinh Thánh có Thật thì sao? Nếu thật sự có đời sống sau khi chết thì sao… Chúa luôn phán xét tội lỗi… Chúa Giê-xu Christ là con đường duy nhất tới Thiên Đàng… Địa Ngục có tồn tại? Rồi bạn sẽ nói gì?

Bạn không thể đổ thừa cho Chúa: Ngài đã mở sẵn cho bạn con đường để được cứu rồi: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội…” (1 Ti-mô-thê 1:15). Continue reading “Nếu… Thì Sao”

Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa

Christin Ditchfield

Mô tả ngắn: Chúa Giê-xu nói rằng tấm lòng của chúng ta giống như những khu vườn. Khi Lời Chúa ăn rễ trong chúng ta và Thánh Linh Ngài ngự trong chúng ta, lòng của chúng ta có thể sinh sản ra những “quả” đẹp. Nhưng chăm sóc khu vườn của lòng chúng ta mỗi ngày thật là quan trọng. Bài này khuyến khích đọc giả tưới lòng mình bằng lời Chúa, nuôi dưởng chúng bằng lời cầu nguyện, và nhổ bỏ những cọng cỏ tội lỗi, nhưng quan trọng hơn hết là có một mối liên hệ cá nhân với “Chủ Nhà Vườn”, Chúa Giê-xu Christ.Trọn bản:
Cái hôn của mặt trời cho sự tha tội,
Bài ca của chim cho sự thưởng thích,
Một người ở gần lòng của Chúa hơn trong một khu vườn
Hơn là bất cứ nơi đâu khác trên mặt đất.
-Dorothy Frances Gurney Continue reading “Một Tấm Lòng Như Là Một Vườn Hoa”