Chúc Mừng Năm Mới!

Năm mới này, những tâm nguyện sẽ không bị thất tín nếu chúng ta giao phó gánh nặng của tội lỗi chúng ta cho Chúa (với lời cầu nguyện.)

Liệu năm nay có là một năm mới hạnh phúc hơn nếu chúng ta giữ đúng tất cả những tâm nguyện sẽ làm tốt hơn? Nếu bạn như hầu hết chúng ta, bạn thấy rằng dễ dàng hơn để mà khấn hứa hơn là giữ lấy mà thực hiện. Đó là bản tánh con người. Đã là như vậy từ thuở ban đầu.

Cách đây mười chín thế kỷ, một người đàn ông ở Hy-lạp đã viết một lá thơ cho một nhóm người ở Rome. Trong một đoạn, sứ đồ Phao-lô đã chia xẽ với họ những tranh đấu nội tâm của chính ông khi ông đo lường giữa đúng và sai. Những thú nhận thật thà của ông sẽ được chúng ta -những người hằng năm quyết tâm làm tốt hơn – thông hiểu.

“Tôi có mong ước làm điều lành, nhưng tôi không thể làm trọn được. Vì tôi không làm điều lành mình muốn; nhưng làm điều dữ mình không muốn.” (Rô-ma 7:18-19)

Điều này nghe có vẻ quen thuộc không? Những lời của ông phản ảnh một cách chính xác kinh nghiệm của chúng ta đối với những tâm nguyện cho Năm Mới và cho cuộc sống nói chung!

Tại sao một người ngay cả như sứ đồ Phao-lô phải thẳng thắn thú nhận một lai lịch về những thất bại liên tiếp và những hứa nguyện thất tín? Ông cho mỗi chúng ta câu trả lời:

“Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi làm vậy.” (Rô-ma 7:20) Ông nói rằng nguyên do là ở chính tôi! Vì bản chất tội lỗi của tôi, tôi chọn điều dữ và từ bỏ hoặc gạt ngang điều lành.

“Khốn nạn thân tôi!” Phao-lô than khóc. “Ai sẽ cứu tôi khỏi thân thể hay chết mất này? Cảm tạ Đức Chúa Trời — nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta! (Rô-ma 7:24-25).

Và cho bạn, cũng vậy, việc đó đã được thực hiện. Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự vì tội lỗi của bạn. Hãy giao phó gánh nặng của tội lỗi bạn cho Ngài ngay bây giờ và bạn sẽ được phóng tha khỏi những cảm giác tội lỗi. “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16)

Bạn có thể cầu nguyện như vầy: “Chúa yêu quý, con cám ơn Ngài đã ban Con một của Ngài chết thế cho con để con được tha tội và mở lòng đón nhận quyền năng của Ngài. Con mời Ngài ngự vào đời sống của con là Chúa cứu rỗi con.”

Hãy tâm nguyện sống cho Chúa ngay bây giờ và bạn có thể học hỏi, ngày qua ngày, để sống trong sức mạnh của quyền năng Ngài, không phải bởi sự yếu đuối của bản chất con người. Bạn sẽ bắt đầu hơn là một năm mới hạnh phúc; bạn sẽ bắt đầu một đời sống mới!

Chuyển ngữ: T.D.N

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s